IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2022.

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj dana 7. travnja 2022. godine, donijelo je O D L U K U o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora   Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 15. svibnja 2022. godine.   U prilogu se nalazi: 1. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora te 2. OBJAVA BIRAČIMA koji imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora OBJAVA BIRAČIMA koji imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE RAVNA GORA Ivana Gorana Kovačića 177 51 314  RAVNA GORA   tel: 051/829-454 e-mail: suradnik@ravnagora.hr     SASTAV OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE RAVNA GORA:   1. SANJA HERLJEVIĆ STEPIĆ – predsjednica, mob: 099/881-4919, e-mail: sanja.her13@gmail.com 2. IVANA RADOČAJ – zamjenica predsjednice, mob: 091/798-9875, e-mail: suradnik@ravnagora.hr 3. LIDIJA JOVANOVIĆ – članica, mob: 091/794-7255, e-mail: procelnik@ravnagora.hr 4. FRANJO MANCE – zamjenik članice , mob: 098/752-373, e-mail: redar@ravnagora.hr 5. MARGARETA JURKOVIĆ – članica, mob: 091/793-4139, e-mail: kom.sustav@ravnagora.hr 6. KRISTINA MRLE – zamjenica članice, mob: 091/169-5851, e-mail: pisarnica@ravnagora.hr

Na osnovi članka 36. stavka 1. te članaka 37. i 38. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 7/02, u daljnjem tekstu: Odluka), nakon provedenih izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Kupjak, Mjesnog odbora Stari Laz i Mjesnog odbora Stara Sušica 20. svibnja 2018., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora utvrdilo je i objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA:   – MJESNOG ODBORA KUPJAK – MJESNOG ODBORA STARI LAZ i – MJESNOG ODBORA STARA SUŠICA   koji se nalaze u prilogu. KONAČNI REZULTATI izbora za članove VIJEĆA MJESNOG ODBORA STARI LAZ KONAČNI REZULTATI izbora za članove VIJEĆA MJESNOG ODBORA STARA SUŠICA KONAČNI REZULTATI izbora za članove VIJEĆA MJESNOG ODBORA KUPJAK

  Na osnovi članka 22. točke 8. te članaka 37. i 38. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 7/02), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora dana 19. svibnja 2022. godine utvrdilo je i objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA  provedenih 15. svibnja 2022. godine U prilogu se nalaze: 1. Konačni rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Stara Sušica 2. Konačni rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Stari Laz 3. Konačni rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Kupjak KONAČNI REZULTATI izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Kupjak KONAČNI REZULTATI izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Stara Sušica KONAČNI REZULTATI izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Stari Laz

  Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj dana 7. travnja 2022. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora ("Službene novine Općine Ravna Gora", broj 4/22). Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 15. svibnja 2022. godine, u vremenu od 7,00 do 19,00 sati.  Svako vijeće mjesnog odbora broji 7 članova. Kandidacijske liste i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature, ovjerena od strane javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva, dostavljaju se Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Ravna Gora, najkasnije do 27. travnja 2022. godine do 24,00 sata.   Obrasci kandidacijskih listi, obrazac za prikupljanje potpisa birača te obrazac očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature mogu se preuzeti s mrežne stranice Općine Ravna Gora http://www.ravnagora.hr ili se mogu podići kod Općinskog izbornog povjerenstva u zgradi Općine Ravna Gora (Ivana Gorana Kovačića 177, Ravna Gora) svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati, a 27. travnja 2022.

  Na osnovi članaka 13. i 22. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 7/02), Općinsko izborno povjerenstvo Općine RAVNA GORA utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA STARA SUŠICA predložene od strane sljedećih predlagatelja: 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ Nositelj kandidacijske liste: MANUELA MATIJEVIĆ RENKA Navedena pravovaljana kandidacijska lista nalazi se u prilogu, kao i zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Stara Sušica. Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO STARA SUŠICA – predlagatelj: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća MO STARA SUŠICA

  Na osnovi članaka 13. i 22. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 7/02), Općinsko izborno povjerenstvo Općine RAVNA GORA utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA STARI LAZ predložene od strane sljedećih predlagatelja: 1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Nositelj kandidacijske liste: DAVORIN GECAN 2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ Nositelj kandidacijske liste: JOSIP OREMOVIĆ 3. PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS Nositelj kandidacijske liste: ŽELJKO LAKOTIĆ Navedene pravovaljane kandidacijske  liste nalaze se u prilogu, kao i zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Stari Laz. Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća MO STARI LAZ Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO STARI LAZ – predlagatelj: PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO STARI LAZ – predlagatelj:

  Na osnovi članaka 13. i 22. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 7/02), Općinsko izborno povjerenstvo Općine RAVNA GORA utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KUPJAK predložene od strane sljedećih predlagatelja: 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ Nositelj kandidacijske liste: MIHAELA ŠPOLJARIĆ 2. PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS Nositelj kandidacijske liste: VEDRAN GECAN Navedene pravovaljane kandidacijske  liste nalaze se u prilogu, kao i zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Kupjak. Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO KUPJAK – predlagatelj: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća MO KUPJAK Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO KUPJAK – predlagatelj: PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS

8/8
Skip to content