LOKALNI IZBORI 2021.

  Na osnovi članka 53. točke 10., članka 86. te članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora utvrdilo je i objavljuje   Rezultate izbora OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAVNA GORA  i Rezultate izbora ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA   provedenih 16. svibnja 2021. koji se nalaze u prilogu Rezultati izbora OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAVNA GORA Rezultati izbora ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA

  Na osnovi članka 53. točke 10., članka 86 te članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora dana 21. svibnja 2021. godine utvrdilo je i objavljuje   – KONAČNE REZULTATE  IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAVNA GORA provedenih 16. svibnja 2021. – KONAČNE REZULTATE IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA provedenih 16. svibnja 2021.   koji se nalaze u prilogu KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA provedenih 16. svibnja 2021. KONAČNI REZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAVNA GORA provedenih 16. svibnja 2021.

Na osnovi članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“, broj 41/21), kao i Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 41/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora, dana 21. srpnja 2021. godine, donijelo je   – ODLUKU o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima za OPĆINSKOG NAČELNIKA Općine Ravna Gora 2021. godine te – ODLUKU o

  Sukladno članku 39. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21 ), tijela za provedbu izbora su Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, županijska, gradska i općinska izborna povjerenstva te birački odbori.   U STALNI SASTAV OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE RAVNA GORA imenovani su:   1. MANUELA PUŽ-POLIĆ – predsjednica 2. VIŠNJA ŠEPELJ – potpredsjednica 3. MAJA VIDMAR – članica 4. IVANA RADOČAJ – članica 5. LIDIJA JOVANOVIĆ – članica 6. DORA PODOBNIK – članica       Kontakt podaci Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ravna Gora su:   Sjedište: Ivana Gorana Kovačića 177,  51 314  RAVNA GORA Tel: 051/829-454 Fax: 051/829-460 E-mail: oip.ravna-gora@izbori.hr Osoba za kontakt: Ivana Radočaj     Kontakt podaci Stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ravna Gora su:   1. MANUELA PUŽ-POLIĆ (predsjednica) – mob: 099/266-3066, e-mail: manuela.puz-polic@dirh.hr 2. VIŠNJA ŠEPELJ (potpredsjednica) – mob: 091/502-0366, e-mail: visnja.sepelj@gmail.com 3.

  Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine RAVNA GORA, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje sljedeće pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Ravna Gora:     – pravovaljanu kandidacijsku listu za IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA – predlagatelj: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ Nositelj kandidacijske liste: MIŠEL ŠĆUKA   – pravovaljanu kandidacijsku listu za IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA – predlagatelj: PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS Nositelj kandidacijske liste: FRANJO RUŽIĆ   – pravovaljanu kandidacijsku listu za IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA – predlagatelji: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP i HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU Nositelj kandidacijske liste: ANĐELKO FLORIJAN   – pravovaljanu kandidacijsku listu za IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA – predlagatelj:

Na osnovi članaka 86., 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora utvrdilo je i objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA za –    OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAVNA GORA  i –    ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA Konačni rezultati izbora nalaze se u prilogu   KONAČNI REZULTATI izbora za članove OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA KONAČNI REZULTATI izbora za OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAVNA GORA

Birači s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.  Birači s područja Općine Ravna Gora mogu izvršiti UVID U REGISTAR BIRAČA u Matičnom uredu Delnice, Trg 138. brigade HV 4, a dobiti informacije na telefon 051/354-637 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte (e-mail adresa: mu.delnice@udu-pgz.hr)   Uvid u registar birača može se izvršiti do srijede, 10. svibnja 2017. godine, svakim radnim danom u radno vrijeme Ureda odnosno Ispostave Ureda. Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina koji će navršiti 18 godina do dana provedbe izbora, da se do srijede, 10. svibnja 2017. godine, izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti izjavom pred nadležnim uredom. Birači se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača. Birači koji su upisani u registar birača bez podatka o nacionalnoj pripadnosti, ne

Odlukama Vlade Republike Hrvatske od 14. travnja 2021. godine, raspisani su izbori za: – članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za  – općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike. Za dan provedbe izbora određen je 16. svibnja 2021. godine. Više informacija o provedbi izbora dostupno je na stranicama Državnog izbornog povjerenstva (https://www.izbori.hr/site/)   Na lokalnim izborima mogu glasovati samo birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i samo u mjestu svog prebivališta te koji imaju važeću osobnu iskaznicu.   Napominje se da se osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, smatraju važećima pa će birači, kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. godine, biti u popisu birača. Birači mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača sukladno smjernicama dostupnim na poveznici  https://mpu.gov.hr/objava-biracima-za-predstojece-lokalne-izbore-24998/24998 Putem iste poveznice dostupne su i

Sukladno članku 39. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16), tijela za provedbu izbora su Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, županijska, gradska i općinska izborna povjerenstva te birački odbori. U STALNI SASTAV OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE RAVNA GORA imenovani su: 1. MANUELA PUŽ-POLIĆ – predsjednica 2. HRVOJE ACINGER – potpredsjednik 3. IVANA RADOČAJ – članica 4. RAHELA VITASOVIĆ – članica 5. LIDIJA JOVANOVIĆ – članica 6. SANJA HERLJEVIĆ STEPIĆ – članica   Kontakt podaci Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ravna Gora su: Sjedište: Ivana Gorana Kovačića 177,  51 314  RAVNA GORA Tel: 051/829-454 Fax: 051/829-460 E-mail: izbori@ravnagora.hr    oip.ravna-gora@izbori.hr Osoba za kontakt: Ivana Radočaj     Kontakt podaci Stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ravna Gora su: Ime i prezime Dužnost  Mobitel E-mail adresa MANUELA PUŽ-POLIĆ Predsjednica 098/546-346    manuela.puz-polic@mrms.hr HRVOJE ACINGER Potpredsjednik 098/900-4997      hrvoje.acinger@ri.htnet.hr IVANA RADOČAJ Članica 091/798-9875      izbori@ravnagora.hr RAHELA

  U svrhu provedbe lokalnih izbora, koji će se održati dana 21. svibnja 2017. godine, na području Općine Ravna Gora određeno je ukupno pet (5) biračkih mjesta, i to: 1. Biračko mjesto broj 1. u RAVNOJ GORI, DOM KULTURE RAVNA GORA, Ivana Gorana Kovačića 138, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Ravna Gora: Bajt, Ivana Gorana Kovačića (parni od 0-160), Ivana Gorana Kovačića (neparni od 1-179), Ivana Mažuranića, Matanovci, Pod Javorovom kosom, Pod Rub, Požganine, Stjepana Radića, Suhi Vrh, Suhi Vrh I, Šahovska, Školska, Vrh 2. Biračko mjesto broj 2. u RAVNOJ GORI, SPC „GORANKA“ RAVNA GORA, Ivana Gorana Kovačića 174, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Ravna Gora: Branimira Markovića, Brojska, Ivana Gorana Kovačića (parni 162-368), Ivana Gorana Kovačića (neparni 181-365), Kosa, Kralja Tomislava, Radinovo naselje, Riječka, Vatrogasna 3. Biračko mjesto broj 3. u STAROJ SUŠICI, OSNOVNA ŠKOLA DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA, PODRUČNA ŠKOLA

10/14
Skip to content