LOKALNI IZBORI 2021.

  Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora će u razdoblju od 30. travnja 2021. godine do 7. svibnja 2021. godine imati sljedeće radno vrijeme:      Datum Dežurstvo     30.04.2021. (pet) od 7:00 do 16:00 h 01.05.2021. (sub) od 08:00 do 14:00 h 02.05.2021. (ned) od 08:00 do 14:00 h od 03.05.2021. (pon) do 07.05.2021. (pet) od 07:00 do 15:00 h  

  Na temelju članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), a sukladno članku 45. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora objavljuje   K O N A Č N O    I Z V J E Š Ć E o visini troškova nastalih tijekom provedbe lokalnih izbora na području Općine Ravna Gora  održanih 16. svibnja 2021. godine i 30. svibnja 2021. godine   KONAČNO IZJEŠĆE o visini troškova nastalih tijekom provedbe lokalnih izbora na području Općine Ravna Gora održanih 16. svibnja 2021. godine i 30. svibnja 2021. godine

  Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine RAVNA GORA, sastavilo je i objavljuje  ZBIRNU LISTU  PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAVNA GORA Zbirna lista nalazi se u prilogu ZBIRNA LISTA pravovaljanih kandidatura za izbor OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAVNA GORA

  Na osnovi članka 68. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE RAVNA GORA donijelo je RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA   koje se nalazi u prilogu RJEŠENJE o određivanju BIRAČKIH MJESTA na području Općine Ravna Gora

  Na osnovi članka 53. točke 10., članka 86. te članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora utvrdilo je i objavljuje   Rezultate izbora OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAVNA GORA  i Rezultate izbora ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA   provedenih 16. svibnja 2021. koji se nalaze u prilogu Rezultati izbora OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAVNA GORA Rezultati izbora ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA

  Na osnovi članka 53. točke 10., članka 86 te članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora dana 21. svibnja 2021. godine utvrdilo je i objavljuje   – KONAČNE REZULTATE  IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAVNA GORA provedenih 16. svibnja 2021. – KONAČNE REZULTATE IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA provedenih 16. svibnja 2021.   koji se nalaze u prilogu KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA provedenih 16. svibnja 2021. KONAČNI REZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAVNA GORA provedenih 16. svibnja 2021.

Na osnovi članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“, broj 41/21), kao i Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 41/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora, dana 21. srpnja 2021. godine, donijelo je   – ODLUKU o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima za OPĆINSKOG NAČELNIKA Općine Ravna Gora 2021. godine te – ODLUKU o

  Sukladno članku 39. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21 ), tijela za provedbu izbora su Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, županijska, gradska i općinska izborna povjerenstva te birački odbori.   U STALNI SASTAV OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE RAVNA GORA imenovani su:   1. MANUELA PUŽ-POLIĆ – predsjednica 2. VIŠNJA ŠEPELJ – potpredsjednica 3. MAJA VIDMAR – članica 4. IVANA RADOČAJ – članica 5. LIDIJA JOVANOVIĆ – članica 6. DORA PODOBNIK – članica       Kontakt podaci Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ravna Gora su:   Sjedište: Ivana Gorana Kovačića 177,  51 314  RAVNA GORA Tel: 051/829-454 Fax: 051/829-460 E-mail: oip.ravna-gora@izbori.hr Osoba za kontakt: Ivana Radočaj     Kontakt podaci Stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ravna Gora su:   1. MANUELA PUŽ-POLIĆ (predsjednica) – mob: 099/266-3066, e-mail: manuela.puz-polic@dirh.hr 2. VIŠNJA ŠEPELJ (potpredsjednica) – mob: 091/502-0366, e-mail: visnja.sepelj@gmail.com 3.

  Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine RAVNA GORA, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje sljedeće pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Ravna Gora:     – pravovaljanu kandidacijsku listu za IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA – predlagatelj: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ Nositelj kandidacijske liste: MIŠEL ŠĆUKA   – pravovaljanu kandidacijsku listu za IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA – predlagatelj: PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS Nositelj kandidacijske liste: FRANJO RUŽIĆ   – pravovaljanu kandidacijsku listu za IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA – predlagatelji: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP i HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU Nositelj kandidacijske liste: ANĐELKO FLORIJAN   – pravovaljanu kandidacijsku listu za IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA – predlagatelj:

Na osnovi članaka 86., 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora utvrdilo je i objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA za –    OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAVNA GORA  i –    ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA Konačni rezultati izbora nalaze se u prilogu   KONAČNI REZULTATI izbora za članove OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAVNA GORA KONAČNI REZULTATI izbora za OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAVNA GORA

10/14
Skip to content