Provedba projekta “Bolja budućnost – moja budućnost!” u okviru Programa zapošljavanja žena “Zaželi”

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI za kandidatkinje čije su prijave potpune i pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva za prijam u radni odnos na radno mjesto "radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom" u okviru projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ – program zapošljavanja žena „Zaželi“ Navedeni Poziv nalazi se u prilogu POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI za kandidatkinju čija je prijava potpuna i pravodobna te ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva za prijam u radni odnos radnice za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 16 mjeseci u okviru Programa zapošljavanja žena „Zaželi“. Službeni Poziv nalazi se u prilogu POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

U okviru projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ – program zapošljavanja žena „Zaželi“, Općina Ravna Gora objavila je   JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme    u Općini Ravna Gora, na radno mjesto:   – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom  na određeno puno radno vrijeme u trajanju 24 mjeseca.     Opis posla   – pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, – pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, – pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, – pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika, – pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), – pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, – pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.     Uvjeti   Pored općih uvjeta

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Ravna Gora, na radno mjesto: radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju radnog odnosa do 22. listopada 2020. godine, objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI za kandidatkinju čija je prijava potpuna i pravodobna te ispunjava formalne uvjete iz gore navedenog Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme do 22. listopada 2020. godine u okviru Programa zapošljavanja žena „Zaželi“, projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ Službeni Poziv nalazi se u prilogu POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

U okviru projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ – program zapošljavanja žena „Zaželi“, Općina Ravna Gora objavila je    JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme   u Općini Ravna Gora, na radno mjesto:    – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju radnog odnosa do 22. listopada 2020. godine.   Opis posla: – pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, – pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, – pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, – pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika, – pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), – pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, – pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.     Pisane prijave podnose se

U sklopu provedbe projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ (Program zapošljavanja žena „Zaželi“), financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Općina Ravna Gora objavljuje   1. JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na radno mjesto: – voditelj/ica projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ na određeno vrijeme od 30 mjeseci s nepunim radnim vremenom od 15 sati tjedno   2. JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na radno mjesto: – administrativni/a koordinator/ica projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ na određeno vrijeme od 30 mjeseci s nepunim radnim vremenom od 10 sati tjedno     Pisane prijave podnose se na adresu: Općina Ravna Gora I. G. Kovačića 177 51314 Ravna Gora do 14. rujna 2018. godine.   Više informacija dostupno je u samim JAVNIM POZIVIMA koji se nalaze u prilogu JAVNI POZIV za prijem u radni odnos – VODITELJ/ICA PROJEKTA JAVNI POZIV za prijem u radni odnos – ADMINISTRATIVNI/A KOORDINATOR/ICA

Općina Ravna Gora, u sklopu projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ (UP.02.1.1.05.0218.) – program zapošljavanja žena „Zaželi“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, objavljuje J A V N I    P O Z I V za iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške za osobe starije životne dobi, osobe u nepovoljnom položaju i osobe s invaliditetom     Općina Ravna Gora objavljuje ovaj Poziv s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanja potreba osoba starije životne dobi, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom (s područja Općine Ravna Gora) za korištenje besplatnih usluga potpore i podrške osigurane kroz provedbu projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ – program zapošljavanja žena „Zaželi“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.     1. Tko se može prijaviti?   Na Poziv za iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške mogu se prijaviti osobe s prebivalištem na

Na temelju Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto  voditelj/ice projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ u okviru Programa zapošljavanja žena „Zaželi“ (klasa: 402-07/18-01/4, urbroj: 2112/07-04-18-52 od 7. rujna 2018. godine) te Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto  administrativni/a koordinator/ica projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ u okviru Programa zapošljavanja žena „Zaželi“ (klasa: 402-07/18-01/4, urbroj: 2112/07-04-18-53 od 7. rujna 2018. godine) i točke 2. Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva, Povjerenstvo za provedbu javnog poziva objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI   koji se nalazi u prilogu POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – radno mjesto voditelj/ice projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ u okviru Programa zapošljavanja žena „Zaželi“ POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – radno mjesto administrativni/a koordinator/ica „Bolja budućnost – moja budućnost!“ u okviru

U okviru projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ – program zapošljavanja žena „Zaželi“, Općina Ravna Gora objavila je   JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u Općini Ravna Gora, na radno mjesto:   – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju 16 mjeseci.   Pisane prijave podnose se na adresu: Općina Ravna Gora, I. G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora, sa naznakom: „Za javni poziv u okviru projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ – ne otvaraj" do 6. lipnja 2019. godine.   Više informacija dostupno je u samom tekstu Javnog poziva koji se nalazi u prilogu, odnosno pozivom na broj: 098/187-2031 JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – program “Zaželi”

10/10
Skip to content