Turmin d.o.o. – Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22.) uređuje se prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju. Povjerljiva osoba ili njen zamjenik je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) Dokumenti: Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika za prijavu nepravilnosti Obrazac prijave nepravilnosti u poslovanju Odluka o imenovanju koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola

1/1
Skip to content