Ostale udruge

Opći podaci Adresa:  Kosa 33, Ravna GoraPredsjednik:  Nada IvančićTajnik: Katarina BolfLikvidator:   Božica MazorOIB:  29688105261Registarski broj:   08002365Matični broj:   02075776RNO broj:   0372529   Žiro-račun:  HR05 2340009-1110225570Tel:  051/818-636Mob:   091/736-8882 Web:   http://www.ravnagoravunarice.hrE-mail: goranskevunarice@yahoo.com,     nadaivancic2@gmail.com O Udruzi Godina osnutka:  2005.Broj članova:   11Ciljevi osnivanja:  čuvanje i poboljšanje društvenog, kulturnog, ekološkog i turističkog identiteta Gorskog kotara, a u skladu s programom održivog razvoja Gorskog kotara, te razvijanje svijesti i samosvijesti o položaju žene u obitelji i u društvu općenito, a posebno u specifičnim uvjetima brdsko-planinskog područjaPodručje djelovanja:   područje djelovanja sukladno ciljevima Udruge je razvoj lokalne zajednice; kulturna baština (zaštita i očuvanje materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara); te ostale hobističke djelatnosti (obrada vune i izrađivanje vunenih proizvoda i suvenira)

Opći podaci Adresa:  I. G. Kovačića 178, Ravna GoraPredsjednik:  Željko HerljevićTajnik:  Loren Kolenc Likvidator:   Željko HerljevićOIB:  09039437388Registarski broj:   08003797Matični broj:   04033663RNO broj:   0240881Žiro-račun:   HR29 2340009-1110586560Kontakt osoba:  Loren Kolenc, Željko HerljevićMob:  091/535-3131,   098/947-2461E-mail:  loren.kolenc@gmail.com O Udruzi Godina osnutka:  2013. Ciljevi osnivanja:  dobrovoljno okupljanje sudionika antifašističke narodnooslobodilačke borbe i antifašista radi druženja na zajedničkim skupovima i putovanjima članstva; komemoracijama i obilježavanjem značajnih datuma iz antifašističke povijesti NOB-a i Domovinskog rata; očuvanja antifašističke baštine NOB-a i promicanje moralnih i etičkih vrijednosti antifašističkog humanizma; suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu  Područje djelovanja:   – branitelji i stradalnici – zaštita prava sudionika i stradalnika II. svjetskog rata i poraća – u cilju razvijanja svojih ciljeva i njegovanja tradicija narodnooslobodilačke borbe i antifašističkog rata okupljati članstvo na skupovima i komemoracijama povodom značajnih obljetnica iz narodnooslobodilačke borbe; organiziranje okruglih stolova i javnih rasprava radi iznošenje istine o antifašističkom ratu te ostalo utvrđeno člankom 7. Statuta Udruge

Opći podaci Adresa:  I. G. Kovačića 178, Ravna GoraPredsjednik:  Franjo RužićZamjenik predsjednika:  Marinka ŠporerTajnik:  Rudolf JakovacLikvidator:  Nikolina Krepenc OIB:  32506852955Registarski broj:   08003000Matični broj:   02535297RNO broj:   0258519Žiro-račun:  HR67 2340009-1110393331Kontakt osoba: Franjo RužićMob:  091/795-1555E-Mail:   fruzic1955@gmail.com O Udruzi Godina osnutka:  2009.Ciljevi osnivanja:  zaštita i promicanje prava građana starije životne dobi i u tom smislu suradnja s organima vlasti, gospodarskim i uslužnim tvrtkama, a posebno sa socijalno-zdravstvenim i humanitarnim organizacijama, provođenje godišnjeg programa rada u skladu sa smjernicama Matice umirovljenika Republike HrvatskeSvrha i područje djelovanja:  Socijalna djelatnost – socijalna pomoć i podrška.Udruga prati materijalni i socijalni položaj umirovljenika, brine o starim i nemoćnim osobama, organizira kulturno – zabavne sadržaje, … Broj članova:  400 Aktivnosti Udruge:  Udruga organizira brojne izlete diljem Hrvatske. Članovi redovito sudjeluju na susretima umirovljenika u Golubinjaku u organizaciji Matice umirovljenika PGŽ gdje postižu zavidne rezultate, a organiziraju i druženja s udrugama umirovljenika iz drugih krajeva. Uz redovno nabavljanje zimnice i namirnica na otplatu,

Opći podaci  Adresa:  Vatrogasna 21, Ravna Gora Predsjednik:  Karlica Krulić Zamjenik predsjednika: Vladinka Dadić Tajnik:  Željko Herljević Likvidator:   Željko Herljević OIB:  58209726832 Matični broj:  02713560 Registarski broj:   08003317 RNO broj:   0158305 Žiro-račun:  HR04 2340009-1110459067 Kontakt osoba:  Karlica Krulić Mob:  091/790-5875 E-mail:  karlica.krulic@gmail.com O Društvu  Godina osnutka:  2010. Ciljevi osnivanja:   • organiziranje i povezivanje pojedinaca radi unapređivanja zdravlja te zdravstvene i druge zaštite oboljelih od šećerne bolesti • kontrolirano poboljšanje zdravstvenog stanja osoba oboljelih od šećerne bolesti te približavanje duljine života istih prosječnoj duljini života kao u ostale populacije • permanentno upoznavanje cjelokupne populacije sa šećernom bolešću radi sprječavanja komplikacija uzrokovanih neotkrivenom ili nereguliranom šećernom bolešću, tj. sprječavanje nastanka invaliditeta • poticanje znanstvenih i drugih istraživanja vezanih uz šećernu bolest • posebna briga o mladim dijabetičarima, o dijabetičarima lošijeg imovinskog i socijalnog stanja i o poboljšanju istog Područje djelovanja:  Ciljevi Društva ostvaruju se obavljanjem sljedećih djelatnosti: • suradnjom sa

Opći podaci Adresa:  I. G. Kovačića 178, Ravna GoraPredsjednik:  Katarina BolfLikvidator:   Loren KolencOIB:  23234120803Registarski broj:   08003659Matični broj:   02912112RNO broj:   0260497Žiro-račun:   HR66 2340009-1110542244Kontakt osoba:  Katarina BolfMob:  099/677-8390E-mail:  loren.kolenc@gmail.com O Udruzi Godina osnivanja:  2012.Broj članova:   149 (od toga 10 aktivnih)Ciljevi osnivanja:  osnivanje Fonda solidarnosti za uzajamnu posmrtnu pripomoć za obitelj člana UdrugePodručje djelovanja:   socijalna djelatnost – solidarna posmrtna pripomoć

Opći podaci Adresa:  Kosa 5, Ravna GoraPredsjednik:  Blažica SvetickiTajnik:   Bojana Mihaela MargitićLikvidator:   Rahela VitasovićOIB:  30783245456Registarski broj:   08002883Matični broj:   02486776RNO broj:   0378660Žiro-račun:   HR94 2340009 – 1110381011Tel: 051/818-754Mob:   098/260-209E-mail:   plodovi.gorja@gmail.comWeb:   http://www.plodovigorja-gk.hr/ O Udruzi Godina osnutka:  2008.Ciljevi osnivanja: poticanje stanovništva na aktivno sudjelovanje u održivom razvoju i očuvanju povijesno kulturne i prirodne baštine Gorskog kotara; promicanje prirodnih i ljudskih resursa Gorskog kotara prvenstveno u funkciji turizma i poljoprivrede; oživljavanje ambijentalne sredine organizacijom turističkih manifestacija s naglaskom na ekologiju, etnološke vrijednosti u kombinaciji s rekreativnim sadržajima i gastro ponudom koje objedinjavaju tradicionalnu poljoprivredu, prirodne vrijednosti i kulturno naslijeđe; poticanje djece i mladih na volontiranje u lokalnoj zajednici; objedinjavanje manifestacija sličnog karaktera u jedinstvenu ponudu s ciljem stvaranja zajedničke prezentacije i ponude Gorskog kotara kao jedne cjelineSvrha i područje djelovanja:  Područja djelovanja sukladno ciljevima su: kultura i umjetnost – zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara i zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara; demokratska i politička kultura –

Opći podaci Adresa:  Branimira Markovića 16, Ravna GoraPredsjednik:  Antonija PodobnikDopredsjednik:   Ivona JerbićLikvidator:   Antonija Podobnik OIB:  38049811259Registarski broj:   08004323Matični broj:   04655974RNO broj:   0384498Žiro-račun:   HR82 2340009 – 1110837224Mob:   099/873-5812E-mail:   futurum.montis@gmail.comWeb:   http://www.futurum-montis.com O Udruzi  Godina osnutka:  2016.Ciljevi osnivanja:   promicanje kvalitete života u Ravnoj Gori i Gorskom kotaru; otkrivanje, poticanje i promicanje gospodarskog i turističkog potencijala; otkrivanje i jačanje kulturnog, lokalnog i regionalnog identiteta; promicanje edukacije mladih omogućavanjem različitih predavanja i radionica; promicanje društveno-kulturnih aktivnosti.Svrha i područje djelovanja:  Gospodarstvo (promicanje razvoja socijalnog poduzetništva i turizma); kultura i umjetnost (zaštita i očuvanje materijalnih dobara, zaštita kutlurnih krajolika, zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara); obrazovanje, znanost i istraživanje (razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode); održivi razvoj (razvoj ruralnih područja, održivi turizam); socijalna djelatnost (pomoć i podrška starijim osobama, djeci i mladima); zaštita okoliša i prirode (očuvanje prirodne baštine)Broj

Opći podaci Predsjednik:  Mladen Herljević Adresa:  I. G. Kovačića 176, Ravna Gora OIB Podružnice:  22119040236 Registarski broj Podružnice:   08004678 Žiro-račun:   HR44 2340009 1100081869

Opći podaci  Adresa: Ivana Gorana Kovačića 138, Ravna GoraPredsjednica:  Dragica Glad DožaićTajnica:  Danijela OžanićLikvidator:   Danijela OžanićOIB:  99729470331Registarski broj:   08000042Matični broj:   03388832RNO broj:   0171420Žiro-račun:  HR19 2340009-1117035591Mob:   098/9633-270Fax:  051/818-661E-mail adresa: dragicadozaic@gmail.com  O Društvu Društvo “Naša djeca”  Ravna Gora osnovano je 1967. godine. U samom početku rada Društvo nije djelovalo samostalno, već u sklopu tadašnjeg Socijalističkog Saveza. Godine 1977. godine  počelo se raditi na osamostaljenju Društva, da bi se konačno 1981. registriranjem kod Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske završio taj proces, čime je Društvo postalo i samostalna pravna osoba. Godine 1982. osnovan je ogranak DND-a u Staroj Sušici,  a 2007. godine Ogranak u Starome Lazu. Društvo se u početku financiralo samostalnim radom, a posljednjih godina glavni izvor prihoda osigurava se iz proračuna Općine Ravna Gora. Tu su dakako i nezaobilazni prilozi sponzora. DND provodi niz akcija koje doprinose razvoju djeteta, a svrstane su u pet područja: – područje ostvarivanja prava djeteta, – područje akcija i

Opći podaci Adresa:  Ivana Gorana Kovačića 138,  Ravna GoraPredsjednik:  Damjan JurkovićTajnik:  Davor PoljančićBlagajnik:  Tea Kordiš Likvidator:   Valentin IvančićOIB:  40689666931Matični broj: 02028115 Registarski broj:   08002302 RNO broj:   0340146Žiro-račun:  HR50 2340009-1110209337Kontakt osoba:  Damjan JurkovićMob:  099/655-6209E-mail:  mataferckrg@gmail.com O Udruzi Godina osnutka:  2006.Ciljevi osnivanja:  poboljšanje kvalitete društvenog života mladih u krajevima u kojima Udruga djeluje; razvoj i unaprjeđenje društvenih sadržaja koji su od interesa za mlade; poticanje druženja i bolje suradnje među mladima; povećanje utjecaja mladih na rad lokalnih tijela; očuvanje običaja kraja u kojem Udruga djeluje; pomoć socijalno ugroženim mladimaSvrha i područje djelovanja:  Okupljanje ravnogorske mladeži na projektima zabavnog i edukativnog karaktera, organizacija manifestacija, promocija Ravne Gore, suradnja s ostalim udrugama i organizacija radnih akcija s ciljem poboljšanja životnih uvjeta u općiniBroj članova:  30Povijest Udruge: Udruga mladih “Mataferčk” Ravna Gora je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja okuplja mlade s područja općine Ravna Gora. Osnovana je 4. siječnja 2006. godine. „Mataferčk“ u prijevodu

10/10
Skip to content