Kontakt informacije

Imate pitanje ili želite sastanak ?

Općina Ravna Gora

Tel: 051/829 450
Adresa: Ivana Gorana Kovačića 177, 51314 Ravna Gora
OIB: 97383672316
Matični broj: 2700913
Žiro-račun (IBAN): HR64 2340009 1836900008
RAD SA STRANKAMA:: utorak od 8,00 do 10,00 sati i četvrtak od 13,00 do 15,00 sati
E-mailinfo@ravnagora.hr

Kontakt

"*" indicates required fields

Mišel Šćuka, dipl.ing.

Općinski načelnik
E-mail: nacelnik@ravnagora.hr

Lidija Jovanović, dipl.oec.

Voditeljica Odsjeka za proračun i financije
E-mail: financije@ravnagora.hr

Margareta Jurković, dipl.ing.građ.

Voditeljica Odsjeka za komunalni sustav
E-mail: kom.sustav@ravnagora.hr

Franjo Mance, oec.

Viši referent – komunalni redar
E-mail: redar@ravnagora.hr

Ivana Radočaj, mag.oec.

Službenik za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
E-mail: procelnik@ravnagora.hr
suradnik@ravnagora.hr

Dora Podobnik Žagar, bacc.ing.traff.

Referent za opće poslove
E-mail: pisarnica@ravnagora.hr

Skip to content