Financiranje politikčkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću

  Sredstva iz proračuna Općine Ravna Gora za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za 2022. godinu raspoređena su i isplaćena na temelju Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022. godini („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 13/21). Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Ravna Gora za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za 2022. godinu nalazi se u prilogu Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Ravna Gora za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za 2022. godinu

  Sredstva iz proračuna Općine Ravna Gora za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za 2021. godinu raspoređena su i isplaćena na temelju Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. godini („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 7/21) Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Ravna Gora za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za 2021. godinu nalazi se u prilogu   Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Ravna Gora za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za 2021. godinu

  Sredstva iz proračuna Općine Ravna Gora za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za 2020. godinu raspoređena su i isplaćena na temelju Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine (Odluka klasa: 006-01/20-01/1, urbroj: 2112/07-03-20-2 od 8. siječnja 2020. godine). Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Ravna Gora za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za 2020. godinu nalazi se u prilogu IZVJEŠĆE o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Ravna Gora za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za 2020. godinu

3/3
Skip to content