Sustav unutarnjih financijskih kontrola

Na temelju članka 49. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), a u vezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i člankom 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 95/19), Općinski načelnik Općine Ravna Gora donio je PROCEDURU BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA U OPĆINI RAVNA GORA Procedura blagajničkog poslovanja u Općini Ravna Gora – 2023 Procedura blagajničkog poslovanja u Općini Ravna Gora – 2019

Na temelju članka 49. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), a u vezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i člankom 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 95/19), Općinski načelnik Općine Ravna Gora donio je PROCEDURU IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA U OPĆINI RAVNA GORA Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Općini Ravna Gora – 2023 Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Općini Ravna Gora – 2019

U prilogu se nalazi: UPUTA O SURADNJI IZMEĐU OPĆINE RAVNA GORA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINE RAVNA GORA Uputa o suradnji između Općine Ravna Gora i proračunskih korisnika iz nadležnosti Općine Ravna Gora – 2023 Uputa o suradnji između Općine Ravna Gora i proračunskih korisnika iz nadležnosti Općine Ravna Gora – 2016

Na temelju članka 49. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora” broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), a u vezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 95/19), Općinski načelnik Općine Ravna Gora donio je PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja – 2023 Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja – 2020 Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima – 2013

Na temelju članka 49. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), a u vezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i člankom 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 95/19), Općinski načelnik Općine Ravna Gora donio je PROCEDURU OBRAČUNA I NAPLATE PRIHODA koja se nalazi u prilogu Procedura obračuna i naplate prihoda – 2023 Procedura obračuna i naplate prihoda – 2016

Na temelju članka 49. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18,10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), a u vezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i člankom 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 95/19), Općinski načelnik Općine Ravna Gora donio je PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA PROCEDURA stvaranja ugovornih obveza – 2023 PROCEDURA stvaranja ugovornih obveza – 2020

Na temelju članka 49. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), a u vezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i člankom 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 95/19), Općinski načelnik Općine Ravna Gora donio je PROCEDURU STJECANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE RAVNA GORA Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ravna Gora – 2023 Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ravna Gora – 2020

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine", broj 139/10) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine", broj 78/11 i 106/12) Općinski načelnik Općine Ravna Gora donio je Proceduru stvaranja obveza   Procedura stvaranja obveza

Na temelju članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine", broj 95/19) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora ("Službene novine Općine Ravna Gora", broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinski načelnik Općine Ravna Gora donio je  O D L U K U o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika ODLUKA o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika

Na temelju Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18 i 10/18) Općinski načelnik Općine Ravna Gora, donio je ODLUKU o imenovanju Koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola ODLUKA o imenovanju Koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola

10/13
Skip to content