Turmin d.o.o. – Sjednice Društva

Zapisnici sa sjednica Skupštine Društva: Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 26. travnja 2023.godine Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 27. travnja 2022. godine Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 23. travnja 2021. godine Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 20. ožujka 2020. godine Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 23. travnja 2019. godine Dnevni red za sjednice Nadzornog odbora Društva: Dnevni red za 103. sjednicu Nadzornog odbora- 22. prosinac 2023. godine Dnevni red za 102. sjednicu Nadzornog odbora- 28. rujan 2023. godine Dnevni red za 101. sjednicu Nadzornog odbora- 26. travanj 2023.godine Dnevni red za 100. sjednicu Nadzornog odbora-22.prosinac 2022. godine Dnevni red za 99. sjednicu Nadzornog odbora-27. travanj 2022. godine Dnevni red za 98. sjednicu Nadzornog odbora-22. prosinac 2021. godine Dnevni red za 97. sjednicu Nadzornog odbora-22. rujan 2021. godine Dnevni red za 96. sjednicu Nadzornog odbora-23. ožujak 2021. godine Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora: Zapisnik sa 103. sjednice Nadzornog odbora Zapisnik sa

1/1
Skip to content