KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Na osnovi članka 36. stavka 1. te članaka 37. i 38. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 7/02, u daljnjem tekstu: Odluka), nakon provedenih izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Kupjak, Mjesnog odbora Stari Laz i Mjesnog odbora Stara Sušica 20. svibnja 2018., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora utvrdilo je i objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA:   – MJESNOG ODBORA KUPJAK – MJESNOG ODBORA STARI LAZ i – MJESNOG ODBORA STARA SUŠICA   koji se nalaze u prilogu. KONAČNI REZULTATI izbora za članove VIJEĆA MJESNOG ODBORA STARI LAZ KONAČNI REZULTATI izbora za članove VIJEĆA MJESNOG ODBORA STARA SUŠICA KONAČNI REZULTATI izbora za članove VIJEĆA MJESNOG ODBORA KUPJAK

  Na osnovi članka 22. točke 8. te članaka 37. i 38. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 7/02), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora dana 19. svibnja 2022. godine utvrdilo je i objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA  provedenih 15. svibnja 2022. godine U prilogu se nalaze: 1. Konačni rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Stara Sušica 2. Konačni rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Stari Laz 3. Konačni rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Kupjak KONAČNI REZULTATI izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Kupjak KONAČNI REZULTATI izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Stara Sušica KONAČNI REZULTATI izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Stari Laz

2/2
Skip to content