Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Ravna Gora putem mrežne stranice provodi savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Ravna Gora Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge i mišljenja o nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Ravna Gora putem priloženog obrasca na mail: info@ravnagora.hr  do 22. travnja 2024. godine.  

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Ravna Gora putem mrežne stranice provodi savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o darovanju građevinskog zemljišta mladim obiteljima na području Općine Ravna Gora. Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge i mišljenja o nacrtu prijedloga Odluke o darovanju građevinskog zemljišta mladim obiteljima na području Općine Ravna Gora putem priloženog obrasca na mail: info@ravnagora.hr  do 19. travnja 2024. godine.  

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Ravna Gora putem mrežne stranice provodi savjetovanje o nacrtu prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu. Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu mogu se dostaviti putem odgovarajućeg obrasca na mail: financije@ravnagora.hr do 6. prosinca 2023. godine.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Ravna Gora putem mrežne stranice provodi savjetovanje o nacrtu prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu. Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu mogu se dostaviti putem odgovarajućeg obrasca na mail: financije@ravnagora.hr do 6. prosinca 2023. godine.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Ravna Gora putem mrežne stranice provodi savjetovanje o nacrtu prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu. Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu mogu se dostaviti putem odgovarajućeg obrasca na mail: financije@ravnagora.hr do 6. prosinca 2023. godine. U prilogu se nalazi prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, uključujući i ostale dokumente: 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Ravna Gora putem mrežne stranice provodi savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Ravna Gora za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge i mišljenja o nacrtu prijedloga Proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu putem priloženog obrasca na mail: financije@ravnagora.hr  do 6. prosinca 2023. godine. U prilogu se nalazi JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Ravna Gora za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, uključujući i ostale dokumente:

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Ravna Gora putem mrežne stranice provodi savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj  na području Općine Ravna Gora. Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge i mišljenja o nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj  na području Općine Ravna Gora putem priloženog obrasca na mail: info@ravnagora.hr  do 6. prosinca 2023. godine.  

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Ravna Gora putem mrežne stranice provodi savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o porezima Općine Ravna Gora. Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge i mišljenja o nacrtu prijedloga Odluke o porezima Općine Ravna Gora putem priloženog obrasca na mail: info@ravnagora.hr  do 23. studenog 2023. godine.  

Poštovani, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju. Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ravna Gora za 2024. godinu možete pronaći OVDJE. Savjetovanje je otvoreno do:  15.09.2023. godine

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 13/20), Općina Ravna Gora je putem mrežne stranice provela savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Ravna Gora za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu mogli su se dostaviti putem odgovarajućeg obrasca na mail: info@ravnagora.hr  do 17. prosinca 2021. godine. U prilogu se nalazi IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Ravna Gora za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, uključujući i ostale dokumente:

10/36
Skip to content