Program javnih potreba

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2024. godinu koji se nalazi u prilogu PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2024. godinu

Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM javnih potreba u školstvu za 2024. godinu koji se nalazi u prilogu PROGRAM javnih potreba u školstvu za 2024. godinu

Na temelju članka 110. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19 i 114/22) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM javnih potreba u vatrozaštiti za 2024. godinu koji se nalazi u prilogu

Na temelju članka 289. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 18/22, 46/22 i 119/22 i 71/23) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2024. godinu koji se nalazi u prilogu PROGRAM javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2024. godinu

Na temelju članka 110. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19 i 114/22) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM javnih potreba u vatrozaštiti za 2023. godinu koji se nalazi u prilogu

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu koji se nalazi u prilogu PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu Prva izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu

Na temelju članka 289. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 18/22, 46/22 i 119/22) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2023. godinu koji se nalazi u prilogu PROGRAM javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2023. godinu Prva izmjena Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2023. godinu Druga izmjena Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2023. godinu

Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM javnih potreba u školstvu za 2023. godinu koji se nalazi u prilogu PROGRAM javnih potreba u školstvu za 2023. godinu

8/8
Skip to content