ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Kupjak, Stara Sušica i Stari Laz

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj dana 7. travnja 2022. godine, donijelo je O D L U K U o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora   Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 15. svibnja 2022. godine.   U prilogu se nalazi: 1. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora te 2. OBJAVA BIRAČIMA koji imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora OBJAVA BIRAČIMA koji imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora

1/1
Skip to content