Ostali dokumenti

Plan prijma u službu za 2024. godinu PLAN savjetovanja s javnošću za 2024. godinu Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2024. godini Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Ravna Gora za 2024. godinu Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Ravna Gora za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za 2023. godinu Plan prijma u službu za 2023. godinu PLAN prijma u službu za 2018. godinu PLAN prijma u službu za 2017. godinu PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora za 2017. godinu Odluka o uvjetima i mjestima pružanja turističkih usluga koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i

1/1
Skip to content