Ostali dokumenti

PLAN prijma u službu za 2018. godinu PLAN prijma u službu za 2017. godinu Odluka o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora za 2017. godinu Odluka o uvjetima i mjestima pružanja turističkih usluga koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika PLAN prijma u službu za 2019. godinu PLAN prijma u službu za 2022. godinu Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Općine Ravna Gora Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora Odluka o uređenju prometa na području Općine Ravna Gora PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora za 2019. godinu Odluka o

1/1
Skip to content