Socijalna skrb

U prilogu se nalazi: 1. ODLUKA o socijalnoj skrbi Općine Ravna Gora s odgovarajućim prilozima – obrascima2. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalna pitanja

1/1
Skip to content