KONAČNI REZULTATI IZBORA za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora, održanih dana 15. svibnja 2022. godine

KONAČNI REZULTATI IZBORA za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora, održanih dana 15. svibnja 2022. godine

 

Na osnovi članka 22. točke 8. te članaka 37. i 38. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 7/02), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora dana 19. svibnja 2022. godine utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA
ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA 
provedenih 15. svibnja 2022. godine

U prilogu se nalaze:

1. Konačni rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Stara Sušica
2. Konačni rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Stari Laz
3. Konačni rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Kupjak

Skip to content