Financijski izvještaji Proračuna Općine Ravna Gora

U prilogu se nalaze financijski i konsolidirani financijski izvještaji Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu 2. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu 3. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu 4. BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu

  U prilogu se nalaze financijski i konsolidirani financijski izvještaji Proračuna Općine Ravna Gora za 2022. godinu FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Proračuna Općine Ravna Gora za 2022. godinu KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Proračuna Općine Ravna Gora za 2022. godinu BILJEŠKE uz KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Proračuna Općine Ravna Gora za 2022. godinu BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Proračuna Općine Ravna Gora za 2022. godinu

  U prilogu se nalaze financijski i konsolidirani financijski izvještaji Proračuna Općine Ravna Gora za 2021. godinu BILJEŠKE uz KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Proračuna Općine Ravna Gora za 2021. godinu KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Proračuna Općine Ravna Gora za 2021. godinu FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Proračuna Općine Ravna Gora za 2021. godinu BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Proračuna Općine Ravna Gora za 2021. godinu Odobrenje Ministarstva financija za produžetak roka predaje financijskih izvještaja za 2021. godinu

  U prilogu se nalaze financijski i konsolidirani financijski izvještaji Proračuna Općine Ravna Gora za 2020. godinu BILJEŠKE uz KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Proračuna Općine Ravna Gora za 2020. godinu FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Proračuna Općine Ravna Gora za 2020. godinu BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Proračuna Općine Ravna Gora za 2020. godinu KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Proračuna Općine Ravna Gora za 2020. godinu

U prilogu se nalaze financijski izvještaji Proračuna Općine Ravna Gora za 2019. godinu BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Proračuna Općine Ravna Gora za 2019. godinu FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Proračuna Općine Ravna Gora za 2019. godinu

  U prilogu se nalaze financijski izvještaji Proračuna Općine Ravna Gora za 2018. godinu FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Proračuna Općine Ravna Gora za 2018. godinu BILJEŠKE uz Financijske izvještaje Proračuna Općine Ravna Gora za 2018. godinu

  U prilogu se nalaze financijski izvještaji Proračuna Općine Ravna Gora za 2017. godinu FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Proračuna Općine Ravna Gora za 2017. godinu BILJEŠKE uz Financijske izvještaje Proračuna Općine Ravna Gora za 2017. godinu TABLICE uz obvezne Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna Općine Ravna Gora za 2017. godinu

  U prilogu se nalaze financijski izvještaji Proračuna Općine Ravna Gora za 2016. godinu Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1.2016. do 31.12.2016. godine (Obrazac: PR-RAS) Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Obrazac PR-RAS – Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje: 1.1.2016. – 31.12.2016. Referentna stranica – Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1.1.2016. – 31.12.2016. Obrazac P-VRIO – Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1.2016. – 31.12.2016. Obrazac RAS-funkcijski – Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje: 1.1.2016. – 31.12.2016. Obveze – Izvještaj o obvezama za razdoblje: 1.1.2016. – 31.12.2016. Obrazac BIL – Bilanca stanje na dan 31.12.2016. Tablice uz obvezne bilješke

U prilogu se nalaze financijski izvještaji Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu   IZVJEŠTAJ o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1.1.2015. – 31.12.2015. godine – Obrazac RAS – funkcijski TABLICE – Dani zajmovi i primljene otplate, Primljeni krediti i zajmovi te otplate, Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi, Dospjele kamate na kredite i zajmove IZVJEŠTAJ o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.1.2015. – 31.12.2015. godine – Obrazac PR-RAS BILANCA – stanje na dan 31.12.2015. godine – Obrazac BIL IZVJEŠTAJI proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.2015. – 31.12.2015. – referentna stranica IZVJEŠTAJ o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1.1.2015. – 31.12.2015. godine – Obrazac P-VRIO IZVJEŠTAJ o obvezama za razdoblje 1.10.2015. – 31.12.2015. godine – Obveze

9/9
Skip to content