Objava PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA I ZBIRNE LISTE za izbor članova Vijeća MJESNOG ODBORA STARI LAZ

Objava PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA I ZBIRNE LISTE za izbor članova Vijeća MJESNOG ODBORA STARI LAZ

 

Na osnovi članaka 13. i 22. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 7/02), Općinsko izborno povjerenstvo Općine RAVNA GORA utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA STARI LAZ

predložene od strane sljedećih predlagatelja:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: DAVORIN GECAN

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj kandidacijske liste: JOSIP OREMOVIĆ

3. PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
Nositelj kandidacijske liste: ŽELJKO LAKOTIĆ

Navedene pravovaljane kandidacijske  liste nalaze se u prilogu, kao i zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Stari Laz.

Skip to content