Politika zaštite osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka

Općina Ravna Gora, sa svim svojim voditeljima organizacijskih dijelova i zaposlenicima, opredijeljena je da provodi obvezu zaštite osobnih  podataka  ispitanika temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, broj 42/2018), drugih zakona na temelju izvršavanja službene ovlasti voditelja obrade i odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. 

Općina Ravna Gora prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti  i zaštite  podataka za ispitanike, stoga je naš cilj provesti zaštitu njihovih osobnih podataka za sve njih  te implementirati sustav koji će to omogućiti.

Svrha prikupljanja osobnih podataka od ispitanika temelji se na odrednicama zakona ili na privoli ispitanika. O svim podacima koje dobijemo iz drugih izvora redovito se obavještava ispitanik, pa ukoliko su isti potrebni za daljnju obradu zatražit će se privola ispitanika. Ispitanik uvijek može povući privolu o obradi njegovih podataka u određenoj zbirci. Također, može zatražiti brisanje podataka koristeći princip zaborava osobnog podataka.

Zaštita privatnosti podataka ispitanika je trajna obveza voditelja i izvršitelja obrade te osoba koje su na bilo koji način u kontaktu sa podacima. 

Prikupljeni podaci ispitanika čuvaju se na primjeren način u skladu sa zakonom, osiguravajući organizacijske, tehničke i programske mjere zaštite u skladu sa njihovom povjerljivosti. Svi podaci moraju biti zaštićeni od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja. Prikupljeni  podaci neće se prenositi trećim osobama bez zakonskog utemeljenja ili izričitog dopuštenja ispitanika. 

Za sve što ispitanik smatra neprimjerenim u obradi osobnih podataka treba obavijestiti službenika za zaštitu podataka pa će se poduzeti odgovarajuće korektivne mjere.

Prikupljanje i obrada podataka od maloljetnika, mlađih od 16 godina, dopušteno je samo uz zakonsko dopuštenje ili privolu roditelja ili zakonskog staratelja.

Ova izjava o politici zaštite osobnih podataka ispitanika javno će se obznaniti, a obvezuje sve zaposlenike da je se pridržavaju i provode u praksi. Svako njeno kršenje tretirat  će se kao teža povreda radne dužnosti.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Općine Ravna Gora su:

  • službenik za zaštitu osobnih podataka: Dora Podobnik
  • adresa i mjesto rada: I. G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora
  • službeni telefon: 051/829-450
  • službeni fax: 051/829-460
  • službeni e-mail : pisarnica@ravnagora.hr 

Dokumenti za preuzimanje:

  1. PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA
  2. ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
  3. UPUTA O PRIVOLI ZA ISPITANIKA
  4. IZJAVA ISPITANIKA O PRIVOLI
  5. PRIVOLA ZA OBJAVU PODATAKA NA MREŽNOJ STRANICI
Skip to content