Javni natječaji i pozivi

Općina Ravna Gora raspisuje NATJEČAJ br. 3-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

Općina Ravna Gora raspisuje NATJEČAJ br. 3-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

Na temelju članka 8. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 24/15), Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisuje N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata Pravo sudjelovanja na Natječaju za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata imaju učenici i studenti koji udovoljavaju općim uvjetima Natječaja. Za školsku/akademsku godinu 2023./2024. dodijelit će se ukupno 10 stipendija: 5 učeničkih i 5 studentskih. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 70,00 eura mjesečno, a za studente u visini od 100,00 eura mjesečno. Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2023./2024. za razdoblje deset mjeseci. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 27. studenog 2023. godine. Više informacija u samom tekstu Natječaja koji se nalazi u prilogu, zajedno s obrascima neophodnim za prijavu na isti

Na temelju članka 8. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 24/15), Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisuje N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. prema socijalnim kriterijima Pravo sudjelovanja na Natječaju za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. prema socijalnim kriterijima imaju učenici i studenti koji udovoljavaju općim uvjetima Natječaja. Za školsku/akademsku godinu 2023./2024. dodijelit će se ukupno 10 stipendija: 5 učeničkih i 5 studentskih. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 70,00 eura mjesečno, a za studente u visini od 100,00 eura mjesečno. Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2023./2024. za razdoblje deset mjeseci. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 27. studenog 2023. godine. Više informacija u samom tekstu Natječaja koji se nalazi u prilogu, zajedno s obrascima neophodnim za prijavu na isti

Na temelju članka 8. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 24/15), Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisuje N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha Pravo sudjelovanja na Natječaju za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha imaju učenici i studenti koji udovoljavaju općim uvjetima Natječaja. Za školsku/akademsku godinu 2023./2024. dodijelit će se ukupno 10 stipendija: 5 učeničkih i 5 studentskih. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 70,00 eura mjesečno, a za studente u visini od 100,00 eura mjesečno. Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2023./2024. za razdoblje deset mjeseci. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 27. studenog 2023. godine. Više informacija u samom tekstu Natječaja koji se nalazi u prilogu, zajedno s obrascima neophodnim za prijavu na isti

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavljuje JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2023. godinu, i to Nagrade Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnje nagrade Općine Ravna Gora za 2023. godinu. Prijedlog za dodjelu navedenih javnih priznanja Općine Ravna Gora mogu podnijeti fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske, kao i Općinski načelnik te radna tijela Općinskog vijeća, izuzev Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada. Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Ravna Gora, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Ravna Gora. Uz Nagradu Općine Ravna Gora za životno

Općina Ravna Gora objavila je Javni poziv za najljepše uređenu okućnicu, pročelje kuće i balkon na području Općine Ravna Gora u 2022. godini. Za svaku kategoriju dodjeljuje se jedna nagrada, odnosno poklon bon u iznosu od 300,00 kn.

Na temelju provedenog Natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika, kojeg je raspisao TURMIN d.o.o. za komunalne i poslovne djelatnosti Ravna Gora, donijeta je Odluka o popuni radnog mjesta.

10/96
Skip to content