Javni natječaji i pozivi

Općina Ravna Gora objavila je Javni poziv za najljepše uređenu okućnicu, pročelje kuće i balkon na području Općine Ravna Gora u 2024. godini. Za svaku kategoriju dodjeljuje se jedna nagrada, odnosno poklon bon u iznosu od 50,00 eura.

Općina Ravna Gora raspisuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općina Ravna Gora te programa i projekata koje provode udruge za 2024. godinu

Općina Ravna Gora raspisuje NATJEČAJ br. 3-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

Općina Ravna Gora raspisuje NATJEČAJ br. 3-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

Općina Ravna Gora raspisuje NATJEČAJ br. 3-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

Na temelju članka 8. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 24/15), Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisuje N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata Pravo sudjelovanja na Natječaju za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata imaju učenici i studenti koji udovoljavaju općim uvjetima Natječaja. Za školsku/akademsku godinu 2023./2024. dodijelit će se ukupno 10 stipendija: 5 učeničkih i 5 studentskih. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 70,00 eura mjesečno, a za studente u visini od 100,00 eura mjesečno. Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2023./2024. za razdoblje deset mjeseci. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 27. studenog 2023. godine. Više informacija u samom tekstu Natječaja koji se nalazi u prilogu, zajedno s obrascima neophodnim za prijavu na isti

Na temelju članka 8. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 24/15), Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisuje N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. prema socijalnim kriterijima Pravo sudjelovanja na Natječaju za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. prema socijalnim kriterijima imaju učenici i studenti koji udovoljavaju općim uvjetima Natječaja. Za školsku/akademsku godinu 2023./2024. dodijelit će se ukupno 10 stipendija: 5 učeničkih i 5 studentskih. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 70,00 eura mjesečno, a za studente u visini od 100,00 eura mjesečno. Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2023./2024. za razdoblje deset mjeseci. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 27. studenog 2023. godine. Više informacija u samom tekstu Natječaja koji se nalazi u prilogu, zajedno s obrascima neophodnim za prijavu na isti

Na temelju članka 8. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 24/15), Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisuje N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha Pravo sudjelovanja na Natječaju za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha imaju učenici i studenti koji udovoljavaju općim uvjetima Natječaja. Za školsku/akademsku godinu 2023./2024. dodijelit će se ukupno 10 stipendija: 5 učeničkih i 5 studentskih. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 70,00 eura mjesečno, a za studente u visini od 100,00 eura mjesečno. Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2023./2024. za razdoblje deset mjeseci. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 27. studenog 2023. godine. Više informacija u samom tekstu Natječaja koji se nalazi u prilogu, zajedno s obrascima neophodnim za prijavu na isti

10/99
Skip to content