Javni natječaji i pozivi

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavljuje JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2023. godinu, i to Nagrade Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnje nagrade Općine Ravna Gora za 2023. godinu. Prijedlog za dodjelu navedenih javnih priznanja Općine Ravna Gora mogu podnijeti fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske, kao i Općinski načelnik te radna tijela Općinskog vijeća, izuzev Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada. Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Ravna Gora, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Ravna Gora. Uz Nagradu Općine Ravna Gora za životno

Općina Ravna Gora objavila je Javni poziv za najljepše uređenu okućnicu, pročelje kuće i balkon na području Općine Ravna Gora u 2022. godini. Za svaku kategoriju dodjeljuje se jedna nagrada, odnosno poklon bon u iznosu od 300,00 kn.

Na temelju provedenog Natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika, kojeg je raspisao TURMIN d.o.o. za komunalne i poslovne djelatnosti Ravna Gora, donijeta je Odluka o popuni radnog mjesta.

Općina Ravna Gora objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora. Predmet prodaje su nekretnine – zemljišta koja su u vlasništvu Općine Ravna Gora, a brojevi katastarskih čestica vidljivi su u samom tekstu Javnog natječaja koji se nalazi u prilogu.

Općina Ravna Gora raspisuje NATJEČAJ br. 2-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

TURMIN d.o.o. za komunalne i poslovne djelatnosti Ravna Gora raspisuje Natječaj za radno mjesto pomoćnog radnika na nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), na određeno vrijeme

Općina Ravna Gora raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora. Više informacija u samom tekstu Natječaja

Općina Ravna Gora raspisala je Natječaj br. 2-2022 za davanje u zakup poslovnog prostora i to poslovnih prostora u poslovnoj zgradi I.G.Kovačića 176a te poslovnoj zgradi I.G.Kovačića 178 u Ravnoj Gori. Natječaj je otvoren zaključno do 18. listopada 2022. godine do 12,00 sati.

Općina Ravna Gora započinje s postupkom evidentiranja komunalne infrastrukture naziva GG68 Laščac, k.č. 399 (novoformirana 1562), u k.o. Stari Laz. Stoga se ovim putem obavještavaju nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna komunalna infrastruktura o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture

Općina Ravna Gora objavljuje JAVNI POZIV za iskaz interesa za PRODAJU ZEMLJIŠTA na području Općine Ravna Gora.

10/89
Skip to content