Novosti

Općina Ravna Gora, u okviru projekta „I ja želim ljepše sutra…“, koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ (kodni broj: SF.3.4.11.01.0184) čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi, objavila je Javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (18 godina i više) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština. Prihvatljivi korisnici (ciljne skupine) su osobe starije od 65 godina (65 godina i više) te odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina), a koje imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora te koje zadovoljavaju uvjete

U sklopu 15. Festivala iz bakine škrinjice u Ravnoj Gori će se 23. ožujka 2024. održati 2. Ravnogorska salamijada uz pokroviteljstvo Općine Ravna Gora i Primorsko goranske županije s naglaskom na suhomesnate proizvode odnosno domaće salame s natjecateljskim karakterom. U natjecanju mogu sudjelovati proizvođači salama (OPG-i, obrti, poduzeća i fizičke osobe), a moguće je prijaviti više proizvoda ako su bitno različiti (upotreba izrazito različitih začina, vrsta mesa, mesa divljači, prisustvo ili odsustvo dimljenja i dr.). U tu svrhu je potrebno popuniti i potpisati prijavnicu i izjavu o ispravnosti proizvoda. Obrazac prijavnice i izjave možete skinuti na web stranici Udruge Plodovi gorja  Gorskog kotara www.plodovigorja-gk.hr i Općine Ravna Gora www.ravnagora.hr Uzorke salama je moguće predati osobno ili dostaviti na adresu TIC Ravna Gora, I.G. Kovačića 174 s pratećom prijavnicom i izjavom o ispravnosti. Predaja salama za natjecanje primat će se do 18. ožujka. Potrebno je donijeti/poslati  uzorak salame pojedinačne mase najmanje 500

  Plan akcija dobrovoljnog darivanja krvi na području Općine Ravna Gora: 23.02.2024. (petak) 24.05.2024. (petak) 23.08.2024. (petak) 22.11.2024. (petak)  

Općina Ravna Gora raspisuje NATJEČAJ br. 3-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

Zima s bibliobusom u 2024. godini Raspored dolazaka bibliobusa vidljiv je na fotografiji u prilogu:

U prilogu se nalazi: –    PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora STUDENTIMA SPORTAŠIMA za akademsku godinu 2023./2024. PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora STUDENTIMA SPORTAŠIMA za akademsku godinu 2023./2024.

U prilogu se nalazi: –    PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora prema SOCIJALNIM KRITERIJIMA za školsku godinu 2023./2024. za UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora prema SOCIJALNIM KRITERIJIMA za školsku godinu 2023./2024. za UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA

U prilogu se nalazi: –    PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora temeljem kriterija ŠKOLSKOG USPJEHA za školsku godinu 2023./2024. za UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA –    PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora temeljem kriterija AKADEMSKOG USPJEHA za akademsku godinu 2023./2024. za STUDENTE PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora temeljem kriterija AKADEMSKOG USPJEHA za akademsku godinu 2023./2024. za STUDENTE PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora temeljem kriterija ŠKOLSKOG USPJEHA za školsku godinu 2023./2024. za UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA

Općina Ravna Gora raspisuje NATJEČAJ br. 3-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

Dana 5. listopada 2023. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 114/23. Navedenim Zakonom ukinut je prirez porezu na dohodak, a čl. 8 je određen najniži i najviši iznos po kojem se plaća porez na kuće za odmor te se isti sada može odrediti u rasponu od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor (za razliku od dosadašnjeg raspona koji je iznosio od 0,66 do 1,99 eura/m2). Nadalje je bitno za napomenuti da je sada sukladno članku 25. stavak 2. zakonom izričito propisano da obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor. Člankom 11. st. 1. Zakona o izmjenama i dopuni o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 114/23)

10/442
Skip to content