Turmin d.o.o. – Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i Zakonom o izmjenama i dopunama o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Zakoni: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama Zakon o pravu na pristup informacijama Dokumenti: Odluka o određivanju službenika za informiranje Obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanje prava na pristup informacijama Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije Obrazac-br. 2 – Zahtjev za pristup informacijama Obrazac-br. 3. Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije Obrazac-br. 4. Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacijama Godišnji plan Službenika za informiranje za 2023. Godišnji plan Službenika za informiranje za 2024. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.godinu

1/1
Skip to content