Turmin d.o.o.- O nama

Trgovačko društvo Turmin d.o.o., za komunalne i poslovne djelatnosti osnovano je u svibnju 2006. godine. Osnivač Društva je Općina Ravna Gora. Radom komunalnog društva upravlja Uprava društva, odnosno direktor. Društvo ima Skupštinu i Nadzorni odbor. Predmet poslovanja: MISIJA Misija Društva je učinkovito i kvalitetno obavljanje djelatnosti Društva, korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala. Osim obavljanja poslova na području komunalne djelatnosti, održavamo objekte u vlasništvu Općine Ravna Gora, te vršimo ostale usluge od javnog interesa u suradnji sa Osnivačem i ostalim korisnicima usluga. Trudimo se pružiti kvalitetne usluge u dogovorenim rokovima, uz ispunjavanje zahtjeva korisnika i poštivanje normi i propisa iz područja djelatnosti. VIZIJA Vizija Društva je da provodeći svoje aktivnosti osigura čisto i zdravo okružje za sve građane i posjetitelje Općine Ravna Gora. Ostvarivanje vizije mjerimo kroz zadovoljstvo korisnika naših usluga. Želja nam je unaprijediti poslovne procese rada i ulagati u ljudski potencijal obraćajući posebnu pažnju na očuvanje okoliša i

1/1
Skip to content