ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora

ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj dana 7. travnja 2022. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine Ravna Gora

 

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 15. svibnja 2022. godine.

 

U prilogu se nalazi:

1. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora te

2. OBJAVA BIRAČIMA koji imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora.

Skip to content