Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš

Mišljenjem Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/24-04/36, URBROJ: 2170-03-08/5-24-3 od 6. lipnja 2024. godine utvrđeno je da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone T2 “Stari Laz” – UPU 7 proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13,78/15,12/18 i 118/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17). Temeljem navedenog Mišljenja, donesena je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone T2 “Stari Laz” – UPU 7. Odluka

Mišljenjem Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/24-04/20, URBROJ: 2170-03-08/3-24-2 od 10. travnja 2024. godine utvrđeno je da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plana uređenja turističkog naselja (T2) – UPU 8 proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13,78/15,12/18 i 118/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17). Temeljem navedenog Mišljenja, donesena je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja (T2) – UPU 8. Odluka

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/24-04/4, URBROJ: 2170-03-08/3-24-4 od 31. siječnja 2024. godine, za izradu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora utvrđena je obveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora. Odluka

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/23-04/113, URBROJ: 2170-03-08/3-24-3 od 4. siječnja 2024. godine, za izradu Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone proizvodne namjene (I) – UPU 2 utvrđena je obveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone proizvodne namjene (I) – UPU 2. Odluka

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/23-04/74, URBROJ: 2170-03-08/5-23-5 od 11. prosinca 2023. godine, za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU 7) ugostiteljsko – turističke  zone T2 „Stari Laz“ utvrđena je obveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (UPU 7) ugostiteljsko – turističke  zone T2 „Stari Laz“. Odluka

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/23-04/69, URBROJ: 2170-03-08/3-23-2 od 15. studenog 2023. godine, za izradu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja (T2) – UPU 8 utvrđena je obveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja (T2) – UPU 8. Odluka

6/6
Skip to content