Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/23-04/113, URBROJ: 2170-03-08/3-24-3 od 4. siječnja 2024. godine, za izradu Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone proizvodne namjene (I) – UPU 2 utvrđena je obveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone proizvodne namjene (I) – UPU 2. Odluka

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/23-04/74, URBROJ: 2170-03-08/5-23-5 od 11. prosinca 2023. godine, za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU 7) ugostiteljsko – turističke  zone T2 „Stari Laz“ utvrđena je obveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (UPU 7) ugostiteljsko – turističke  zone T2 „Stari Laz“. Odluka

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/23-04/69, URBROJ: 2170-03-08/3-23-2 od 15. studenog 2023. godine, za izradu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja (T2) – UPU 8 utvrđena je obveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja (T2) – UPU 8. Odluka

3/3
Skip to content