Provedba projekta „Bolja budućnost – moja budućnost! – faza III“ u okviru „Programa zapošljavanja žena – Zaželi – faza III“

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje   – LISTU KANDIDATA prijavljenih za radno mjesto savjetnik – voditelj/ica projekta „ZAŽELI – faza III“ u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i to kako slijedi:            Romana Mance, Ravna Gora, Pod Javorovom kosom 6   – LISTU KANDIDATA prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik – administrator/ica projekta „ZAŽELI – faza III“ u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i to kako slijedi:            Martina Hlača, I. G., Kovačića 157,  Ravna Gora     Povjerenstvo za provedbu natječaja upućuje   POZIVE na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje),   a više informacija dostupno je u samom tekstu Poziva koji se

Na temelju Oglasa za prijem u radni odnos na radno mjesto radnice za pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na određeno puno radno vrijeme projekta „Bolja budućnost – moja budućnost! – faza III” u okviru Programa zapošljavanja žena „Zaželi – faza III“ u trajanju 3 mjeseca (klasa: 402-02/22-01/4, urbroj: 2170-32-04-23-22 od 15. veljače 2023. godine) i točke 3. Odluke o imenovanju Povjerenstva za prijem u radni odnos, Povjerenstvo za prijem u radni odnos objavljuje POZIV NA PRETHODNU   PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI za kandidatkinje čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa za prijem u radni odnos. Prethodna provjera znanja i sposobnosti – usmeni razgovor radi utvrđivanja interesa i motivacije za rad održat će se u petak, 24. veljače 2023. godine u Vijećnici Općine Ravna Gora, I. G. Kovačića 177, Ravna Gora s početkom u 9,00 sati. Kandidatkinja koja pristupi usmenom razgovoru dužna

U svrhu provedbe projekta „Bolja budućnost – moja budućnost! – faza III“ („Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“), financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora raspisuje   OGLAS za prijam u službu na radno mjesto SAVJETNIK / VODITELJ/ICA PROJEKTA „Zaželi – faza III“ – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta (okvirno 5 mjeseci), s nepunim radnim vremenom od 15 sati tjedno, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.   Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (zaključno sa 28.12.2022. godine) na adresu:    Općina Ravna Gora Jedinstveni upravni odjel, I.G.Kovačića 177, 51314 Ravna Gora s naznakom: „NE OTVARAJ – Oglas za prijam u službu – Savjetnik – voditelj/ica projekta „ZAŽELI – faza III“   Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Općine Ravna Gora, I. G. Kovačića 177, Ravna Gora

  U okviru provedbe projekta „Bolja budućnost – moja budućnost! – faza III“ („Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“), financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Općina Ravna Gora objavljuje O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto RADNICA ZA PRUŽANJE POTPORE I PODRŠKE starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju   na određeno puno radno vrijeme u trajanju 5 mjeseci  uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca – 12 izvršiteljica. Pisane prijave podnose se na adresu: Općina Ravna Gora, I. G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora s naznakom: „Za natječaj u okviru projekta „Bolja budućnost – moja budućnost! – faza III“  Rok za dostavu prijava je 21. prosinca 2022. godine.   Kandidatkinje će biti obaviještene o rezultatima poziva u zakonskom roku, putem mrežne stranice Općine Ravna Gora. S kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete iz poziva provest će se razgovor.

  Na temelju Oglasa za prijem u radni odnos na radno mjesto radnice za pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na određeno puno radno vrijeme projekta „Bolja budućnost – moja budućnost! – faza III” u okviru Programa zapošljavanja žena „Zaželi – faza III“ u trajanju 5 mjeseci (klasa: 402-02/22-01/4, urbroj: 2170-32-04-22-15 od 13. prosinca 2022. godine) i točke 3. Odluke o imenovanju Povjerenstva za prijem u radni odnos, Povjerenstvo za prijem u radni odnos objavljuje POZIV NA PRETHODNU   PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI za kandidatkinje čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa za prijem u radni odnos. Prethodna provjera znanja i sposobnosti – usmeni razgovor (intervju) radi utvrđivanja interesa i motivacije za rad održat će se 28. prosinca 2022. godine u Vijećnici Općine Ravna Gora, I. G. Kovačića 177, Ravna Gora prema rasporedu navedenom u samom tekstu Poziva, koji se nalazi

Općina Ravna Gora, u sklopu provedbe projekta „Bolja budućnost – moja budućnost! – faza III", sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijal (Program zapošljavanja žena „Zaželi – faza III“, UP.02.1.1.16.0056) objavljuje J A V N I   P O Z I V za iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške  za osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području Općine Ravna Gora, starije od 65 godina života koji žive u staračkim ili samačkim kućanstvima kojima je potrebna pomoć druge osobe te osobe mlađe od 65 godina koje su teško pokretne ili nepokretne ili se nalaze u nepovoljnom položaju. Prijave se podnose u pisanom obliku i to poštom ili osobno na propisanom Obrascu za prijavu na adresu: Općina Ravna Gora Ivana Gorana Kovačića 177 51314 Ravna Gora s naznakom „Bolja budućnost – moja budućnost! – faza III“

U svrhu provedbe projekta „Bolja budućnost – moja budućnost! – faza III“ („Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“), financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora raspisuje   OGLAS za prijam u službu na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK – ADMINISTRATOR/ICA PROJEKTA „ZAŽELI – faza III“   – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta (okvirno 5 mjeseci), s nepunim radnim vremenom od 10 sati tjedno, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.   Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (zaključno sa 28.12.2022. godine) na adresu:    Općina Ravna Gora Jedinstveni upravni odjel I.G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora  s naznakom: „NE OTVARAJ – Oglas za prijam u službu – Viši stručni suradnik – administrator/ica projekta „ZAŽELI – faza III“.    Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Općine Ravna Gora,

U okviru provedbe projekta „Bolja budućnost – moja budućnost! – faza III“ („Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“), financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Općina Ravna Gora objavljuje O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto RADNICA ZA PRUŽANJE POTPORE I PODRŠKE starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na određeno puno radno vrijeme u trajanju 3 mjeseca – 2 izvršiteljice. Pisane prijave podnose se na adresu: Općina Ravna Gora, I. G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora s naznakom: „Za natječaj u okviru projekta „Bolja budućnost – moja budućnost! – faza III“  Rok za dostavu prijava je 23. veljače 2023. godine.   Kandidatkinje će biti obaviještene o rezultatima poziva u zakonskom roku, putem mrežne stranice Općine Ravna Gora. S kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete iz poziva provest će se razgovor. Ako kandidatkinja ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukla prijavu.

8/8
Skip to content