Javna nabava

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21) Općinski načelnik donio je PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU Planom nabave obuhvaćena je nabava roba, radova i usluga u 2024. godini. Poveznica na objavljeni Plan nabave u EOJN RH: U prilogu se nalazi: Poveznica na objavljeni Plan nabave u EOJN RH

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21) Općinski načelnik donio je PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU Planom nabave obuhvaćena je nabava roba, radova i usluga u 2023. godini. U prilogu se nalazi:

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) te članka 49. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora” broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinski načelnik Općine Ravna Gora, dana 22. svibnja 2023. godine, donio je P R A V I L N I K o provedbi postupaka jednostavne nabave Navedeni Pravilnik nalazi se u prilogu PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave – 2023 PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave – 2017

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine“ broj 101/17) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21) Općinski načelnik donio je PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU Planom nabave obuhvaćena je nabava roba, radova i usluga u 2022. godini. U prilogu se nalazi:

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine“ broj 101/17) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18 i 10/18) Općinski načelnik donio je PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine“, broj 101/17) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine“ PGŽ, broj 27/09, 12/13, 25/13 i 27/15), Općinski načelnik donio je PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

U prilogu se nalazi Plan nabave za 2017. godinu i Prva izmjena Plana nabave za 2017. godinu koje je Općinski načelnik Općine Ravna Gora donio na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 27/09, 12/13, 25/13 i 27/15)

7/7
Skip to content