Mjesni odbor

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Stara Sušica: MANUELA MATIJEVIĆ RENKABOJAN RENKADARKO PODOBNIKTEA BRENCKRISTIJAN TROHARENATA TROHAMARIJA ŠKANTAR PODOBNIK Na konstituirajućoj sjednici Vijeća Mjesnog odbora Stara Sušica, održanoj dana 8. lipnja 2022. godine u prostorijama Vatrogasnog doma Stara Sušica, Karolinska cesta 62, za predsjednicu Vijeća Mjesnog odbora izabrana je Manuela Matijević Renka.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Kupjak: MIHAELA ŠPOLJARIĆDALIBOR MEDVEDANA FRKOVIĆIGOR ŠPOLJARIĆVEDRAN GECANKARMEN VRBANACMARIN ABRAMOVIĆ Na konstituirajućoj sjednici Vijeća Mjesnog odbora Kupjak, održanoj dana 8. lipnja 2022. godine u prostorijama Vatrogasnog doma Kupjak, Kupjak 92, za predsjednicu Vijeća Mjesnog odbora izabrana je Mihaela Špoljarić.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Stari Laz: ŽELJKO LAKOTIĆKRISTIJAN ŠKRLECŽELJKA FERLINDEŠBOŽENA RUŽIĆANITA FAKDAMIR STIPEČJOSIP OREMOVIĆ Na konstituirajućoj sjednici Vijeća Mjesnog odbora Stari Laz, održanoj dana 17. lipnja 2022. godine u prostorijama Vatrogasnog doma Stari Laz, Stari Laz 80A, za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora izabran je Željko Lakotić.

3/3
Skip to content