Energetska obnova sustava javne rasvjete Općine Ravna Gora

Energetska obnova sustava javne rasvjete Općine Ravna Gora

Općina Ravna Gora, kao krajnji primatelj financijskog instrumenta “ESIF Krediti za javnu rasvjetu”, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020”,  još je jedna od jedinica lokalnih samouprava koja je koristeći navedeni HBOR-ov ESIF model financiranja uspjela na čitavom svom području postaviti novu energetski učinkovitu i ekološki prihvatljivu javnu rasvjetu.
    
Naime, provedbom projekta energetske obnove sustava javne rasvjete postojeće svjetiljke zamijenjene su s ukupno 850 novih visokoučinkovitih LED svjetiljki javne rasvjete i to u sljedećim naseljima na području Općine Ravna Gora: Stara Sušica, Ravna Gora, Stari Laz, Šije, Leskova Draga i Kupjak.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.153.062,50 kuna s PDV-om, a osim nabave opreme i izvođenja radova (demontaže/montaže, odgovarajućih mjerenja, ispitivanja, izvješća,…), uključuje i usluge stručnog nadzora te izradu projektno – tehničke dokumentacije.

EU sufinanciranje projekta izvršeno kroz kredit HBOR-a iznosi 2.122.112,50 kuna.

Projekt će u narednom periodu generirati značajne uštede u potrošnji električne energije koje će se ostvariti s novom javnom rasvjetom u odnosu na do sada postojeće stanje. Isplativost investicije očekuje se kroz period manji od deset godina.

Cilj projekta je doprinijeti održivom razvoju Općine Ravna Gora kroz unapređenje javne infrastrukture i njene energetske učinkovitosti, a samim time doprinijeti i očuvanju, zaštiti te unaprjeđenju zaštite okoliša.

Skip to content