KONAČNI REZULTATI izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora

KONAČNI REZULTATI izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora

Na osnovi članka 36. stavka 1. te članaka 37. i 38. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 7/02, u daljnjem tekstu: Odluka), nakon provedenih izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Kupjak, Mjesnog odbora Stari Laz i Mjesnog odbora Stara Sušica 20. svibnja 2018., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora utvrdilo je i objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA:

 

– MJESNOG ODBORA KUPJAK

– MJESNOG ODBORA STARI LAZ i

– MJESNOG ODBORA STARA SUŠICA

 

koji se nalaze u prilogu.

Skip to content