Turmin d.o.o. – Antikorupcijski plan

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS za razdoblje od 2021. do 2022. godine Izvješće na 31.03.2023. godine – Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS za razdoblje od 2021. do 2022. godine

1/1
Skip to content