Turmin d.o.o. – Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Turmin d.o.o. zaštitu osobnih podataka smatra iznimno važnom te se obvezuje poštivati osobne podatke koje prikuplja i obrađuje. Svoje poslovanje uskladili smo s obvezama koje proizlaze iz Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018) i odredbama UREDBE (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, na način da se kroz provođenje adekvatnih organizacijskih i tehničkih mjera osigurava zaštita osobnih podataka. Zakoni : Dokumenti: Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Odgovornost službenika za zaštitu osobnih podataka Politika zaštite osobnih podataka Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka Privola ispitanika Uputa o privoli ispitanika Procedura u slučaju povrede osobnih podataka

1/1
Skip to content