POSTUPAK KANDIDIRANJA – obavijest, obrasci, upute

  Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj dana 7. travnja 2022. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora ("Službene novine Općine Ravna Gora", broj 4/22). Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 15. svibnja 2022. godine, u vremenu od 7,00 do 19,00 sati.  Svako vijeće mjesnog odbora broji 7 članova. Kandidacijske liste i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature, ovjerena od strane javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva, dostavljaju se Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Ravna Gora, najkasnije do 27. travnja 2022. godine do 24,00 sata.   Obrasci kandidacijskih listi, obrazac za prikupljanje potpisa birača te obrazac očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature mogu se preuzeti s mrežne stranice Općine Ravna Gora http://www.ravnagora.hr ili se mogu podići kod Općinskog izbornog povjerenstva u zgradi Općine Ravna Gora (Ivana Gorana Kovačića 177, Ravna Gora) svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati, a 27. travnja 2022.

1/1
Skip to content