OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE RAVNA GORA Ivana Gorana Kovačića 177 51 314  RAVNA GORA   tel: 051/829-454 e-mail: suradnik@ravnagora.hr     SASTAV OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE RAVNA GORA:   1. SANJA HERLJEVIĆ STEPIĆ – predsjednica, mob: 099/881-4919, e-mail: sanja.her13@gmail.com 2. IVANA RADOČAJ – zamjenica predsjednice, mob: 091/798-9875, e-mail: suradnik@ravnagora.hr 3. LIDIJA JOVANOVIĆ – članica, mob: 091/794-7255, e-mail: procelnik@ravnagora.hr 4. FRANJO MANCE – zamjenik članice , mob: 098/752-373, e-mail: redar@ravnagora.hr 5. MARGARETA JURKOVIĆ – članica, mob: 091/793-4139, e-mail: kom.sustav@ravnagora.hr 6. KRISTINA MRLE – zamjenica članice, mob: 091/169-5851, e-mail: pisarnica@ravnagora.hr

1/1
Skip to content