INFORMACIJE u svezi POSTUPKA KANDIDIRANJA

INFORMACIJE u svezi POSTUPKA KANDIDIRANJA

 

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj dana 7. travnja 2022. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora ("Službene novine Općine Ravna Gora", broj 4/22).

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 15. svibnja 2022. godine, u vremenu od 7,00 do 19,00 sati. 

Svako vijeće mjesnog odbora broji 7 članova.
Kandidacijske liste i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature, ovjerena od strane javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva, dostavljaju se Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Ravna Gora, najkasnije do 27. travnja 2022. godine do 24,00 sata.

 

Obrasci kandidacijskih listi, obrazac za prikupljanje potpisa birača te obrazac očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature mogu se preuzeti s mrežne stranice Općine Ravna Gora http://www.ravnagora.hr ili se mogu podići kod Općinskog izbornog povjerenstva u zgradi Općine Ravna Gora (Ivana Gorana Kovačića 177, Ravna Gora) svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati, a 27. travnja 2022. godine od 7,00 do 24,00 sata. 

 

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti kontaktiranjem Općinskog izbornog povjerenstva.

 

 

U prilogu se nalazi:

 

1) Obavijest Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ravna Gora u svezi kandidiranja

2) Obrazac VMO-1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor članova vijeća mjesnog odbora     

3) Obrazac VMO-2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova vijeća mjesnog odbora     

4) Obrazac VMO-3 – Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji predlažu kandidacijsku listu grupe birača   

5) Obrazac VMO-4 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature 

Skip to content