Obavijesti

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ dostavio je Uvjete za korištenje rotacijske freze/gredičara za 2024. godinu. Za sve informacije: Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽTel. +385 51 791 066

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/24-04/4, URBROJ: 2170-03-08/3-24-4 od 31. siječnja 2024. godine, za izradu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora utvrđena je obveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora. Odluka

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/23-04/113, URBROJ: 2170-03-08/3-24-3 od 4. siječnja 2024. godine, za izradu Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone proizvodne namjene (I) – UPU 2 utvrđena je obveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone proizvodne namjene (I) – UPU 2. Odluka

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/23-04/74, URBROJ: 2170-03-08/5-23-5 od 11. prosinca 2023. godine, za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU 7) ugostiteljsko – turističke  zone T2 „Stari Laz“ utvrđena je obveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (UPU 7) ugostiteljsko – turističke  zone T2 „Stari Laz“. Odluka

Dana 5. listopada 2023. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 114/23. Navedenim Zakonom ukinut je prirez porezu na dohodak, a čl. 8 je određen najniži i najviši iznos po kojem se plaća porez na kuće za odmor te se isti sada može odrediti u rasponu od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor (za razliku od dosadašnjeg raspona koji je iznosio od 0,66 do 1,99 eura/m2). Nadalje je bitno za napomenuti da je sada sukladno članku 25. stavak 2. zakonom izričito propisano da obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor. Člankom 11. st. 1. Zakona o izmjenama i dopuni o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 114/23)

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/23-04/69, URBROJ: 2170-03-08/3-23-2 od 15. studenog 2023. godine, za izradu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja (T2) – UPU 8 utvrđena je obveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja (T2) – UPU 8. Odluka

Započela je ljetna akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Delnicama. Unatoč godišnjim odmorima, odaziv građana bio je velik. Prvi dan akcije darivanju krvi pristupilo 91 osoba, 12 žena i 79 muškaraca. Dalo krv 88 osoba. Drugog dana je bio nešto manji  odaziv darivatelja nego prvoga dana. Darivanju krvi pristupilo 85 osoba, 13 žena i 72 muškaraca. Dalo krv 76 osobe. Imamo novog darivatelja, Ferderber Marinko iz Kupjaka, na kojeg smo jako ponosni. Zahvaljujemo se svim darivateljima na ovoj humanoj gesti. Više informacija na poveznici: Akcija DDK 1.dan Akcija DDK 2. dan

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ planira nabaviti frezu gredičarku sa sijačicom koja bi bila na korištenju poljoprivrednim gospodarstvima za potrebe sanacije šteta od divljih životinja, a prvenstveno divljih svinja na travnjacima, pašnjacima i livadama. Iskaz interesa o potrebi korištenja – nabave ovakvog priključnog stroja namijenjen je poljoprivrednim gospodarstvima koja molimo za pismeno očitovanje. U cilju što lakšeg iskaza interesa ispunite anketu i dostavite na adresu Centra ( Stara Sušica, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora) najkasnije do 18. rujna 2023. godine. Iskaz interesa za korištenje – nabavku rotacijske freze traktorske i gredičar sa sijačicom Ponude Anketa Za sve informacije: Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ Tel. +385 51 791 066

TURMIN d.o.o. za komunalne i poslovne djelatnosti Ravna Gora raspisuje Natječaj za radno mjesto pomoćnog radnika.

  U smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Općina Ravna Gora, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):   – OPG Crnković Jurković, I. G. Kovačića 191, Ravna Gora, OIB: 74250728157 – ŽAKO j.d.o.o., Pod Rub 1, Ravna Gora, OIB: 22281320364

10/137
Skip to content