Udruga za promidžbu i očuvanje Gorskog kotara “Plodovi gorja Gorskog kotara” Ravna Gora (Udruga “Plodovi gorja Gorskog kotara”)

Udruga za promidžbu i očuvanje Gorskog kotara “Plodovi gorja Gorskog kotara” Ravna Gora (Udruga “Plodovi gorja Gorskog kotara”)

Opći podaci

Adresa:  Kosa 5, Ravna Gora
Predsjednik:  Blažica Sveticki
Tajnik:   Bojana Mihaela Margitić
Likvidator:   Rahela Vitasović
OIB:  30783245456
Registarski broj:   08002883
Matični broj:   02486776
RNO broj:   0378660
Žiro-račun:   HR94 2340009 – 1110381011
Tel: 051/818-754
Mob:   098/260-209
E-mail:   plodovi.gorja@gmail.com
Web:   http://www.plodovigorja-gk.hr/

O Udruzi

Godina osnutka:  2008.
Ciljevi osnivanja: poticanje stanovništva na aktivno sudjelovanje u održivom razvoju i očuvanju povijesno kulturne i prirodne baštine Gorskog kotara; promicanje prirodnih i ljudskih resursa Gorskog kotara prvenstveno u funkciji turizma i poljoprivrede; oživljavanje ambijentalne sredine organizacijom turističkih manifestacija s naglaskom na ekologiju, etnološke vrijednosti u kombinaciji s rekreativnim sadržajima i gastro ponudom koje objedinjavaju tradicionalnu poljoprivredu, prirodne vrijednosti i kulturno naslijeđe; poticanje djece i mladih na volontiranje u lokalnoj zajednici; objedinjavanje manifestacija sličnog karaktera u jedinstvenu ponudu s ciljem stvaranja zajedničke prezentacije i ponude Gorskog kotara kao jedne cjeline
Svrha i područje djelovanja:  Područja djelovanja sukladno ciljevima su: kultura i umjetnost – zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara i zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara; demokratska i politička kultura – volonterstvo tj. promicanje i razvoj volonterstva; međunarodna suradnja – međunarodna prijateljstva, ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje (njegovanje zavičajnog identiteta (očuvanje tradicije i baštine), razmjena nastupa KUD-ova, likovne kolonije i sl.; obrazovanje, znanost i istraživanje – odgoj i obrazovanje (odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta, te odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode; održivi razvoj – razvoj ruralnih područja (ostale aktivnosti vezane za razvoj ruralnih područja tj. organizacija lokalno tradicijskih manifestacija i festivala, promocija autohtonih proizvoda i proizvođača, edukativne radionice i programi s ciljem održivog razvoja Gorskog kotara; zaštita okoliša i prirode – očuvanje prirode (očuvanje prirodne baštine)
Broj članova: 29

Skip to content