Društvo dijabetičara Ravna Gora

Društvo dijabetičara Ravna Gora

Opći podaci
 

Adresa:  Vatrogasna 21, Ravna Gora

Predsjednik:  Karlica Krulić

Zamjenik predsjednika: Vladinka Dadić

Tajnik:  Željko Herljević

Likvidator:   Željko Herljević

OIB:  58209726832

Matični broj:  02713560

Registarski broj:   08003317

RNO broj:   0158305

Žiro-račun:  HR04 2340009-1110459067

Kontakt osoba:  Karlica Krulić

Mob:  091/790-5875

E-mail:  karlica.krulic@gmail.com

O Društvu
 

Godina osnutka:  2010.

Ciljevi osnivanja:  

• organiziranje i povezivanje pojedinaca radi unapređivanja zdravlja te zdravstvene i druge zaštite oboljelih od šećerne bolesti

• kontrolirano poboljšanje zdravstvenog stanja osoba oboljelih od šećerne bolesti te približavanje duljine života istih prosječnoj duljini života kao u ostale populacije

• permanentno upoznavanje cjelokupne populacije sa šećernom bolešću radi sprječavanja komplikacija uzrokovanih neotkrivenom ili nereguliranom šećernom bolešću, tj. sprječavanje nastanka invaliditeta

• poticanje znanstvenih i drugih istraživanja vezanih uz šećernu bolest

• posebna briga o mladim dijabetičarima, o dijabetičarima lošijeg imovinskog i socijalnog stanja i o poboljšanju istog

Područje djelovanja:  Ciljevi Društva ostvaruju se obavljanjem sljedećih djelatnosti:

• suradnjom sa organima vlasti, gospodarskim i uslužnim tvrtkama, a posebno sa zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi, Crvenim križem te drugim socijalno – humanitarnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu

• poticanjem donošenja zakonskih odredbi u interesu oboljelih od šećerne bolesti

• uspostavljanjem i održavanjem neposrednih kontakata s oboljelima, s osobama koje s njima žive, koje o njima brinu i sa medicinskim stručnjacima

• davanje obavijesti o šećernoj bolesti oboljelima, članovima njihovih obitelji i ostalim zainteresiranim osobama putem tiskanih i drugih materijala, predavanja i sl.

• organiziranjem raznih oblika tečajeva zdravstvenog odgoja i edukativno – rekreativnih zajedničkih boravaka oboljelih od šećerne bolesti i ostalih članova Društva

• učlanjivanjem u društva i organizacije sa istim ili sličnim ciljem postojanja kao što ga ima ovo Društvo, a na različitim razinama organiziranja u Republici Hrvatskoj i izvan nje

• obavljanjem i drugih djelatnosti i poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja Društva

Broj članova:  63

Povijest Društva: Društvo dijabetičara osnovano je na osnivačkoj skupštini 18. studenog 2010. godine. Tada je imalo 21 člana. Društvo je član Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga.

Skip to content