Društvo dijabetičara Ravna Gora

Opći podaci  Adresa:  Vatrogasna 21, Ravna Gora Predsjednik:  Karlica Krulić Zamjenik predsjednika: Vladinka Dadić Tajnik:  Željko Herljević Likvidator:   Željko Herljević OIB:  58209726832 Matični broj:  02713560 Registarski broj:   08003317 RNO broj:   0158305 Žiro-račun:  HR04 2340009-1110459067 Kontakt osoba:  Karlica Krulić Mob:  091/790-5875 E-mail:  karlica.krulic@gmail.com O Društvu  Godina osnutka:  2010. Ciljevi osnivanja:   • organiziranje i povezivanje pojedinaca radi unapređivanja zdravlja te zdravstvene i druge zaštite oboljelih od šećerne bolesti • kontrolirano poboljšanje zdravstvenog stanja osoba oboljelih od šećerne bolesti te približavanje duljine života istih prosječnoj duljini života kao u ostale populacije • permanentno upoznavanje cjelokupne populacije sa šećernom bolešću radi sprječavanja komplikacija uzrokovanih neotkrivenom ili nereguliranom šećernom bolešću, tj. sprječavanje nastanka invaliditeta • poticanje znanstvenih i drugih istraživanja vezanih uz šećernu bolest • posebna briga o mladim dijabetičarima, o dijabetičarima lošijeg imovinskog i socijalnog stanja i o poboljšanju istog Područje djelovanja:  Ciljevi Društva ostvaruju se obavljanjem sljedećih djelatnosti: • suradnjom sa

1/1
Skip to content