Društvo “Naša djeca” Ravna Gora

Opći podaci  Adresa: Ivana Gorana Kovačića 138, Ravna GoraPredsjednica:  Dragica Glad DožaićTajnica:  Danijela OžanićLikvidator:   Danijela OžanićOIB:  99729470331Registarski broj:   08000042Matični broj:   03388832RNO broj:   0171420Žiro-račun:  HR19 2340009-1117035591Mob:   098/9633-270Fax:  051/818-661E-mail adresa: dragicadozaic@gmail.com  O Društvu Društvo “Naša djeca”  Ravna Gora osnovano je 1967. godine. U samom početku rada Društvo nije djelovalo samostalno, već u sklopu tadašnjeg Socijalističkog Saveza. Godine 1977. godine  počelo se raditi na osamostaljenju Društva, da bi se konačno 1981. registriranjem kod Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske završio taj proces, čime je Društvo postalo i samostalna pravna osoba. Godine 1982. osnovan je ogranak DND-a u Staroj Sušici,  a 2007. godine Ogranak u Starome Lazu. Društvo se u početku financiralo samostalnim radom, a posljednjih godina glavni izvor prihoda osigurava se iz proračuna Općine Ravna Gora. Tu su dakako i nezaobilazni prilozi sponzora. DND provodi niz akcija koje doprinose razvoju djeteta, a svrstane su u pet područja: – područje ostvarivanja prava djeteta, – područje akcija i

1/1
Skip to content