Udruga za promidžbu i očuvanje Gorskog kotara “Plodovi gorja Gorskog kotara” Ravna Gora

Opći podaci Adresa:  Kosa 5, Ravna GoraPredsjednik:  Blažica SvetickiTajnik:   Bojana Mihaela MargitićLikvidator:   Rahela VitasovićOIB:  30783245456Registarski broj:   08002883Matični broj:   02486776RNO broj:   0378660Žiro-račun:   HR94 2340009 – 1110381011Tel: 051/818-754Mob:   098/260-209E-mail:   plodovi.gorja@gmail.comWeb:   http://www.plodovigorja-gk.hr/ O Udruzi Godina osnutka:  2008.Ciljevi osnivanja: poticanje stanovništva na aktivno sudjelovanje u održivom razvoju i očuvanju povijesno kulturne i prirodne baštine Gorskog kotara; promicanje prirodnih i ljudskih resursa Gorskog kotara prvenstveno u funkciji turizma i poljoprivrede; oživljavanje ambijentalne sredine organizacijom turističkih manifestacija s naglaskom na ekologiju, etnološke vrijednosti u kombinaciji s rekreativnim sadržajima i gastro ponudom koje objedinjavaju tradicionalnu poljoprivredu, prirodne vrijednosti i kulturno naslijeđe; poticanje djece i mladih na volontiranje u lokalnoj zajednici; objedinjavanje manifestacija sličnog karaktera u jedinstvenu ponudu s ciljem stvaranja zajedničke prezentacije i ponude Gorskog kotara kao jedne cjelineSvrha i područje djelovanja:  Područja djelovanja sukladno ciljevima su: kultura i umjetnost – zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara i zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara; demokratska i politička kultura –

1/1
Skip to content