Udruga za uzajamnu posmrtnu pripomoć Općine Ravna Gora (Posmrtna pripomoć Ravna Gora)

Udruga za uzajamnu posmrtnu pripomoć Općine Ravna Gora (Posmrtna pripomoć Ravna Gora)

Opći podaci

Adresa:  I. G. Kovačića 178, Ravna Gora
Predsjednik:  Katarina Bolf
Likvidator:   Loren Kolenc
OIB:  23234120803
Registarski broj:   08003659
Matični broj:   02912112
RNO broj:   0260497
Žiro-račun:   HR66 2340009-1110542244
Kontakt osoba:  Katarina Bolf
Mob:  099/677-8390
E-mail:  loren.kolenc@gmail.com

O Udruzi

Godina osnivanja:  2012.
Broj članova:   149 (od toga 10 aktivnih)
Ciljevi osnivanja:  osnivanje Fonda solidarnosti za uzajamnu posmrtnu pripomoć za obitelj člana Udruge
Područje djelovanja:   socijalna djelatnost – solidarna posmrtna pripomoć

Skip to content