Udruga za uzajamnu posmrtnu pripomoć Općine Ravna Gora

Opći podaci Adresa:  I. G. Kovačića 178, Ravna GoraPredsjednik:  Katarina BolfLikvidator:   Loren KolencOIB:  23234120803Registarski broj:   08003659Matični broj:   02912112RNO broj:   0260497Žiro-račun:   HR66 2340009-1110542244Kontakt osoba:  Katarina BolfMob:  099/677-8390E-mail:  loren.kolenc@gmail.com O Udruzi Godina osnivanja:  2012.Broj članova:   149 (od toga 10 aktivnih)Ciljevi osnivanja:  osnivanje Fonda solidarnosti za uzajamnu posmrtnu pripomoć za obitelj člana UdrugePodručje djelovanja:   socijalna djelatnost – solidarna posmrtna pripomoć

1/1
Skip to content