Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine“ broj 101/17) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18 i 10/18) Općinski načelnik donio je

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

Skip to content