Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21) Općinski načelnik donio je

PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU

Planom nabave obuhvaćena je nabava roba, radova i usluga u 2024. godini. Poveznica na objavljeni Plan nabave u EOJN RH:

U prilogu se nalazi:

Poveznica na objavljeni Plan nabave u EOJN RH

Skip to content