Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine“, broj 101/17) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine“ PGŽ, broj 27/09, 12/13, 25/13 i 27/15), Općinski načelnik donio je

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Skip to content