PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) te članka 49. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora” broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinski načelnik Općine Ravna Gora, dana 22. svibnja 2023. godine, donio je

P R A V I L N I K
o provedbi postupaka jednostavne nabave

Navedeni Pravilnik nalazi se u prilogu

Skip to content