Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine“ broj 101/17) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21) Općinski načelnik donio je

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

Planom nabave obuhvaćena je nabava roba, radova i usluga u 2022. godini.

U prilogu se nalazi:

  • Plan nabave za 2022. godinu
  • Plan nabave za 2022. godinu – tabelarno
  • Prva izmjena Plana nabave za 2022. godinu – tabelarno
  • Druga izmjena Plana nabave za 2022. godinu – tabelarno
  • Treća izmjena Plana nabave za 2022. godinu – tabelarno
  • Četvrta izmjena Plana nabave za 2022. godinu – tabelarno
  • Peta izmjena Plana nabave za 2022. godinu – tabelarno
  • Šesta izmjena Plana nabave za 2022. godinu – tabelarno
  • Sedma izmjena Plana nabave za 2022. godinu – tabelarno
Skip to content