PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) te članka 49. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora” broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinski načelnik Općine Ravna Gora, dana 22. svibnja 2023. godine, donio je P R A V I L N I K o provedbi postupaka jednostavne nabave Navedeni Pravilnik nalazi se u prilogu PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave – 2023 PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave – 2017

1/1
Skip to content