Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Na temelju članka 49. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora” broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), a u vezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 95/19), Općinski načelnik Općine Ravna Gora donio je

PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE

I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA

Skip to content